Ti av de faste medlemmene av bystyret de neste fire årene er kvinner, mens 19 er menn. Det betyr at man er langt unna politiske likestilling i Risørs øverste organ.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Arkiv

Det er imidlertid store interne forskjeller mellom partiene. Arbeiderpartiet har til alt overmål flere kvinner enn menn valgt inn med sifrene 5 – 4.

For Høyre sin del har velgerne løftet mennene slik at det kun er to av ni delegater som er kvinner.

Rødt og Venstre har tre representanter hver, og følger snittet for Risør ved at de begge har to menn og en kvinne valgt inn.

Både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har to representanter hver, og alle er menn, mens Kristelig Folkeparti har 100 prosent kvinnelig deltakelse da deres eneste innvalgte er en kvinne.