Risør Rødt er fornøyd med sitt comeback hvor de har fått tre mandater inn i bystyret. Men, noen jakt på rollen som varaordfører kommer de ikke til å innlede.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Dersom det blir et valgteknisk samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet og Kristelig Folkepart, vil Rødt ha den nest største gruppa. Likevel snakkes det ikke om at varaordføreren i så fall burde komme fra det partiet.

– Varaordføreren må SP eller KrF få. Antakelig blir det et avgjørende kort å spille ut fra blokkene i politikken. Nå er vi inne i hestehandlertida hvor posisjoner teller mer enn politikk, og vi liker ikke posisjonskamper, sier Knut Henning Thygesen i Risør Rødt.

Skulle hatt fire

Det Thygesen liker er at oppslutningen rundt Rødt er stor selv om partiet har vært borte fra bystyret i fire år av egen vilje.

– Egentlig helt enestående ar en av ti i Risør velger Rødt etter fire år ute av politikken og syv av de åtte første på lista helt nye. Men, det er klart, jeg må innrømme at vi hadde håpa på fire.

Og han er klar på at det er viktig med Rødt sin stemme når ting skal bestemmes.

– Rødt må prøve å få alle til å komme sammen om det det er sagt å være brei enighet om i risørpolitikken: bekjempe barnefattigdom, en mye større innsats for handling i miljøsaken og en målretta innsats for å øke antall arbeidsplasser for alle grupper av befolkninga. Vi vil bygge bro i slike saker for å få synlig handling. I valgkampen har høyresida vektlagt en svart-hvittenking, oss mot dem, det håper vi de legger på hylla, sier Thygesen.

Har egne saker å fronte

Samtidig er det saker hvor Rødt nok ikke regner med at det nødvendigvis ligger til rette for full enighet i bystyret.

– Vi skal fronte egen konkrete politikk for anstendig arbeidsliv, ingen kommunesammenslåing med Tvedestrand og Arendal, leksefri skole, opprettholde det varierte kulturlivet der de profesjonelle skal ha sin plass, strenge miljøkrav ved alle kjøp av varer og tjenester og ved nybygg, tørre å si ifra som kommune om urett også utenfor Risør og landet, slåss mot privatisering av kommunale tjenester og eiendom, og umiddelbart vil vi at Risør skal sertifiseres som Miljøfyrtårn for å forplikte i miljøpolitikken.

Han er derfor ikke redd for at det skal bli noen mangel på diskusjoner.

– Det er en rekke saker der Rødt vil være pådriver og være en forskjell. Det er mange nye folk i Rødt, med nytt syn på politikk,  og jeg er sikker på at vi ikke skal la oss frarøve denne verdien, avslutter Knut Henning Thygesen.