Ordfører Inger Løite i Gjerstad og Per Kristian Lunden i Risør kan smile etter at man i dag gjorde et historisk vedtak.

Godt samkjørte politikere og en rekordrask politisk behandling, kan gi byggestart for ny E18 forbi Risør allerede om to til tre år.

Tekst: Tore Myrberg

Etter en behandlings på kun halvannet år kunne det interkommunale plansamarbeidet i dag banke igjennom forslaget til kommunedelplan for åtte kommuner. Nå gjenstår kun den endelige behandlingen i de åtte kommunene før man er et langt skritt nærmere ny E18 mellom Dørdal og Grimstad.

– Nå skal de behandles i by- og kommunestyrer i alle de åtte kommunene før man konstituerer ny forsamling. I Risør blir det bystyremøte 26. september, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Får betalt for ekspressfart

Alt tyder på at dette er tilnærmet proforma, og at Nye Veier nå kan starte arbeidet med å få strekningen inn på prioriteringslista for å bygge veier.

– Når det er på plass kan plan- og reguleringsarbeidet starte på nyåret. I beste fall kan kan vi få en byggestart i 2021 – 2022. Vi får honnør for rekordrask behandling, og det taler til vår fordel, sier Lunden.

For det arbeidet det interkommunale plansamarbeidet har gjort, er så unikt at mange har vist interesse.

– Dessuten kan vi vise til god samfunnsøkonomi.

En pris å betale

Det skal imidlertid også tas med at bompenger er planlagt som en del av finansieringen. Hvor på stekningen Dørdal – Grismtad disse skal hentes inn, er ikke bestemt.

– Bompenger er en del av det, men vi håper den delen blir så liten som mulig. Og på de gamle veiene skal det ikke tas bompenger, slik at de som ikke vil betale og har god tid kan kjøre andre veier enn den nye E18.

Uansett var det en glede og lettelse i se hos de mange involverte da dagens vedtak ble gjort.

– Det var jubel fra styret, fylkeskommune, Fylkesmannen, Vegvesenet og Nye Veier. Folk var skeptisk til at vi skulle klare dette innen tidsrammen som ble satt på ett år, men vi klarte det på halvannet. Så jeg er blitt spurt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet om jeg kan komme inn for å fortelle hvordan vi har fått det til, avslutter Per Kristian Lunden.