Bystyret i Risør består av mange godt voksne og flest menn. Da er det godt med Lene Gunsteinsen som et friskt pust.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Niclas Halvorsen

Dersom SV hadde fått inn Linnéa Solvang, ville hun med klar margin vært den yngste. Nå ble det i stedet Lene Gunsteinsen med sine 26 år som ble den yngste. Det synes den ferske bystyrepolitikeren for Arbeiderpartiet ikke bare er greit.

– Jeg syntes det er litt trist. Når jeg begynte å tenke over at dette vervet innebærer fire år, kom jeg på at når denne perioden er over har jeg alt fylt 30 år. Det er synd at partiene ikke klarer å engasjere flere unge, sier Gunsteinsen til iRisør.no.

Mistenker «Sandnes-hjelp»

Samtidig forstår hun at det kan være en vanskelig oppgave å få mange unge til å stille på valglistene.

– Et slikt verv innebærer mye arbeid, som jeg forstår at yngre i en etableringsfase ikke har mulighet til å bruke tiden sin på.

En gjennomgang av listene viser i tillegg at mange av de unge får lite tilleggstemmer i jakten på bystyreplass. For Gunsteinsen var det imidlertid motsatt.

– Jeg sto på en beskjeden 16. plass i utgangspunktet på lista, og da med sterke navn både over og under meg. Jeg mistenker at velgerne på andre siden av Sandnesfjorden har vært ivrige på å gi personstemmer og slengere.

Jobbe for distriktene

Som bystyrepolitiker må hun etter hvert mene noe om så mangt. Selv har hun et par saker som ligger hjertet ekstra nært. Den ene er noe av grunnen til hjelpen fra andre siden av fjorden.

– Jeg er opptatt av at vi skal ivareta distriktene våre. Det være seg å beholde skolestrukturen slik den er, og å kunne tilby kommunale tomter. Det bør være attraktivt å bo i hele kommunene vår.

Den andre saken handler et område hvor hun selv har sin profesjon.

– Som sykepleier på Frydenborgsenteret er det også naturlig at jeg er opptatt av at Risør kommune kan tilby gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til de som trenger det. Enten det er hjemme eller i institusjon.

Viktig med mangfold

I det kommende bystyret vil Gunsteinsen, som er født i 1993, være yngst. Nest yngst er Sverre-Tobias Dukene (1992), mens Ole Henrik Grønn (1984) er tredje yngst. Resten er født på 70-tallet eller tidligere. Snittalderen er på 52 år.

– Jeg har ikke fått tenkt så mye over dette, men noe at forklaringen vil jeg tro er at det er færre unge enn eldre som stiller på de ulike listene. Uansett så er et mangfold av mennesker med ulike erfaringer viktig i en slik gruppe.

Vil så det at hun representerer både en minoritet både som kvinne og aldersmessig føre til at hun føler et ekstra ansvar?

– Nei, det føler jeg ikke. Det er synd at fordelingen av menn og kvinner ble slik. Det betyr bare at vi kvinner som er med må vise oss frem og være tydelige. Det samme tenker jeg om oss som er yngre. Uansett har man et stort ansvar, enten man er i 20-årene, 70-årene, kvinne eller mann, avslutter Lene Gunsteinsen.