Ordførerens uke inneholder blant annet to dager på en kommunekonferanse i Oslo for å snakk om kulturminnevern.

Kulturminnevern

Tirsdag og onsdag er jeg invitert av Riksantikvaren til kommunekonferanse i Oslo. Jeg skal blant annet delta i en paneldebatt sammen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Risør kommune vedtok en strategisk plan for kulturminner i 2017 og alle kommuner i landet er oppfordret til å gjøre det samme. Mitt budskap er, som tidligere, at det må mer statlig støtte til for at kommuner som Risør klarer å ansette byantikvar. Riksantikvaren har tidligere spleiset på utgiftene tilbyantikvar, men denne støtteordningen har falt bort.

E18 evaluering og følgeforskning

Når styret for E18 kommunedelplan Dørdal-Grimstad nå har levert en anbefaling til kommunestyrene i de åtte kommunene, skal det arbeides med evaluering av planarbeidet. Planlegging av evalueringen foregår tirsdag og onsdag, der jeg både møter representanter fra Nye Veier og Sintef, som står for følgeforskningen av planarbeidet.

Begravelse

Onsdag deltar jeg i Else Heimstads begravelse i Frydendal kirke.

Revisjon

Fredag er det representantskapsmøte i det interkommunale Agder Revisjon i Arendal. Jeg leder representantskapet som består av ordførere i kommunene som får revisjonstjenester fra denne virksomheten.

Avskjedsgudstjeneste

Søndag kveld er det avskjedsgudstjeneste og samling på menighetshuset etterpå for å takke av sogneprest Inger Øybekk, som går av med pensjon.