Det var flere til stede på møtet i Miljø- og teknisk komité enn det som er vanlig.

Det er ingen ting som tyder på at Risør går i Arendals fotspor med å velge kvinner som ledere i alle utvalg og komitéer.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Agderposten kunne i går melde om Arendal skal ha kvinnelige ledere i alle utvalg og komitéer for å bøte på den lave andelen kvinner i bystyret (Lenken krever abonnement hos Agderposten). Den veier ser det ikke ut som om Risør vil følge, selv om kvinneandelen i bystyret i Risør er enda lavere enn i Arendal.

– Det er et poeng å se på høyere kvinneandel i utvalgenes lederposisjoner, men det er også andre hensyn som må tas, sier ordfører Per Kristian Lunden, som jo fortsetter som ordfører også de neste fire årene.

40 prosent

Han lover imidlertid at det skal jobbes mot at man klarer kravet om minimum 40 prosent kvinner i utvalgene.

– Utvalgenes sammensetting er ikke klar på langt nær, men de må uansett ha 40 prosent kvinner, og det håper jeg vi får til, sier Lunden.

Heller ikke Magnus Stø Kittelsen i Fremskrittspartiet mener man skal kun ha kvinnelige ledere, slik som Arendal nå velger.

– At man velger å kjøre kun et kjønn som ledere, er i mine øyne ikke noe tema og har ingen ting å si, så lenge det er gode ledere med riktig kompetanse og lederegenskaper, sier Stø Kittelsen.

Les også:

En politisk mannsbastion

Ingen kvinner

Risør FrP kom inn med to representanter i bystyret som begge er menn. De tre øverste på kommunevalglista var menn, og disse tre var kumulerte slik at det i realiteten måtte bli menn som kom inn. Den lokale FrP-lederen sier det er en hovedandel med menn i partiet.

– Politikken trenger flere kvinner. I FrP opprettet vi for noen år siden et kvinnenettverk nettopp for å øke andel kvinner inn i vårt parti. Lokalt i Risør er vi 37 medlemmer, og hovedandelen er menn. Men vi, som andre partier ønsker hele tiden nye medlemmer hjertelig velkommen.

Noen kjønnskvotering for å få en jevnere fordeling, er han imidlertid ikke for.

– Uten sammenligning opp mot egne eller andres lister, mener jeg at dyktige personer skal kjøres opp og frem. Det å tas inn gjennom en kjønnskvotering kan av og til være uheldig dersom det er store forskjeller i kompetansenivå. Vi, som alle andre, er selvfølgelig forkjempere for likebehandling og likestilling. Men, sett i lys av kompetansenivå kan det som sagt av og til være utfordrende, sier Stø Kittelsen.

Les også:

Her er Risørs nye bystyre