Dag Jørgen Hveem (V) mener det ville være til kommunens beste om man fikk inn Kai Strat (H) som varaordfører i stedet for Viktor Hauge (Sp).

Ta velgerne på alvor!

De første forhandlingene om posisjoner etter valget er unnagjort. Ut fra valgresultatet er det ikke uventet at Per Lunden (Ap) blir ordfører. Reelt sett har det vært to kandidater, begge kompetente: Kai Strat (H) i tillegg til Per! At Sp og et knapt flertall i Krf valgte Ap og Per Lunden, er kurant og ikke uventet.

Problemet er at Sp fikk hestehandlet seg til Viktor Hauge som varaordfører. Det er uheldig for Risør. Velgerne plasserte Hauge på 3. plass, altså ute av bystyret. Han ble reddet av stemmetillegg.

Vi har flere kandidater som er vesentlig bedre egnet enn Hauge som varaordfører. Politisk synes han å gå for 0-utslipp: Nær null utslipp av gode ideer og visjoner for kommunen. Litt til Moen, riktignok, men ellers tynt. Hauge krever folkeavstemming om eventuell kommunesammenslåing, men neglisjerer velgerne når han krever varaordførervervet. Bystyret bør velge en annen!

Kai Strat som varaordfører vil sammen med Per Lunden være en slagkraftig duo og en svært god løsning for Risør. Hvis det er uaktuelt, er det flere dyktige (yngre) damer å velge blant, f.eks. Elen Lauvhjell (Ap) eller Sara S. Ruud (V). Elen har gjort en god varaordfører-jobb, og Sara har bred politisk erfaring i og utenfor Risør.

Et bedre forankret varaordførervalg kan bystyret få til uten nødvendigvis å endre valget av Per som ordfører. Da blir det bedre representativitet i formannskapet. Med både Sp-Hauge og Krf-Larsen i formannskapet vil det i for liten grad reflektere bystyresammensetningen. Det betyr mer ineffektive prosesser enn nødvendig på ulike områder.

Valget av Per Lunden som ordfører har god forankring i bystyret og blant velgerne, i likhet med det et valg av Kai Strat ville ha hatt. Det bør også valget av varaordfører ha. Så med Matteus 3,2: Vend om! Av hensyn til kommunen.

Dag Jørgen Hveem (V)
Utgående bystyremedlem