Viktor Hauge (Sp).

Viktor Hauge (Sp) svarer i dette innlegget Dag Jørgen Hveem (V) og sier han skjønner det er skuffelse i Venstre over valgresultatet.

Tilsvar til Dag Jørgen Hveem (V)

Innledningsvis vil jeg minne Hveem (burde være unødvendig) om at vi i Norge har et demokrati der de som er valgt inn i bystyret er blitt det i tråd med de lover og forskrifter som gjelder for valg. Alle er likeverdige i bystyret når valget er gjort.

Jeg har full forståelse for den skuffelsen som jo må råde i venstre som Risørvalgets store taper og uten brakvalget til Stian Lund på Søndeled ville vel knapt noen fra venstre fått plass i bystyret overhodet.

Når det gjelder valg av ordfører og varaordfører er dette en del av vårt demokrati hvor flertallet i bystyret velger disse, direkte valg av ordfører ble stoppet etter to forsøk fordi det viste seg å ha store svakheter. Skjønner at Hveem ikke er enig i dette, men det er et faktum.

Angående min egnethet som varaordfører kan jeg for ordens skyld fortelle at jeg har mange års erfaring fra politikk og organisasjonsarbeid ikke bare fra Risør men fra flere kommuner, inklusive Oslo hvor jeg alt på 80-tallet møtte i Oslos ungdomsråd. I Risør har jeg sittet i så godt som samtlige komiteer i løpet av mine 25 år i kommunen, jeg har bodd/jobbet i samtlige kommuner i Østregionen inklusive Arendal og har derfor en viss kunnskap ikke bare om Risør, men også våre nabokommuner.

Så var det alternativene Hveem nevnte, Elen har gjort en god jobb som varaordfører, ingen tvil om det, og jeg er trygg på at hun vil være en god støtte for meg når jeg trenger råd. Sara ville, uten stemmetillegg, endt på tredje plass akkurat som meg. I tillegg ville hun, uten Stians brakvalg heller ikke vært i bystyret. Forøvrig hadde venstre lik mulighet som oss å søke samarbeid med Ap, hvilket de valgte å ikke gjøre. Den samme muligheten gjelder Kai og Høyre. Skal Senterpartiet holdes ansvarlig for Høyre og Venstres valg?

Til sist må jeg si meg noe undrende til Hveems utsagn om min manglende egnethet som varaordfører med Lunden som ordfører når samme Hveem fant min egnethet helt utmerket for fire år siden når vi kun hadde 1 representant i bystyret hvis han selv ble ordfører.

Viktor Hauge (Sp)
Påtroppende varaordfører

Her er innlegget til Dag Jørgen Hveem:

Ta velgerne på alvor!