Dag Jørgen Hveem.

Debatten mellom Dag Jørgen Hveem (V) og Viktor Hauge (Sp) fortsetter. Denne gangen med et nytt innlegg fra Hveem.

Beklager, Viktor Hauge!

Enkelte har på sosiale medier reagert på ordbruk og innhold i min oppfordring til bystyret om å velge en annen varaordfører enn Viktor Hauge (Sp). Det forstår jeg, og jeg beklager overfor Hauge! Mitt poeng har vært og er at bystyret bør velge en varaordfører med større tillit og oppslutning blant velgerne.

Hauge skriver på iRisør om formelle forhold, demokrati og likeverd. Det er på siden. Han er selvsagt «likeverdig», og hestehandel og valgteknisk samarbeid er demokratisk og lovlig. Det er også på siden å koble min ytring til Venstres valgresultat. Hauge synes Venstre gjorde det dårlig; jeg synes 10,2% og tredje største parti er bra!

Direkte feil blir det når Hauge skriver at Høyre og jeg tilbød ham varaordførervervet «valgnatten» for 4 år siden. Verken Høyre eller jeg hadde mandat eller flertall til å tilby Hauge noe som helst, og vi gjorde det selvsagt heller ikke.

Tvert imot; på AAB-nett kunne man lese at jeg tidlig på valgkvelden var tydelig på at det var uaktuelt for meg å være ordfører med Sp-Hauge på vippen. Flere i borgerlig leir var noe kritiske til mitt standpunkt, men sånn var det. Like klar var jeg på at jeg ikke var varaordførerkandidat.

På forhandlingsmøtet etter valget var uansett Hauge uaktuell fordi velgerne stemte ham ut av bystyret. Sp og Krf mente Per Lunden var et bedre ordføreralternativ enn meg, fornuftig nok ut fra valgresultatet. Dette er nå (uinteressant) historie.

Historie vil også min anmodning til bystyreflertallet om å velge en annen varaordfører enn Hauge snart være. Hvis jeg ikke blir hørt, vil jeg ønske ham lykke til!

Dag Jørgen Hveem
Utgående bystyremedlem

Her er de to foregående innleggene:

Ta velgerne på alvor!

Tilsvar til Dag Jørgen Hveem (V)