Politiet i Agder setter inn nye tiltak mot overgripere. 11 nye stillinger i arbeidet med sedlighetssaker, skal blant annet styrke innsatsen mot nettovergripere.

Tekst: Tore Myrberg

I en pressemelding fra Agder politidistrikt står det at de nå oppretter en egen seksjon på fagfeltet. Opprettelsen av 11 nye politistillinger til å jobbe med sedlighetssaker er samtidig en betydelig styrking.

– Det har vært en markert økning i sedelighetssaker siden 2016, og det har medført et behov for ytterligere bemanningsvekst på fagfeltet, sier leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt, Gordon Petterson.

Han er ikke i tvil om at dette er riktig satsing for politiet.

– Dette er et felt vi prioriterer høyt i politidistriktet, og noe vi ønsker å bruke mye av våre ressurser på, sier Petterson.

Oppretter ny seksjon

I pressemeldingen står det videre: Agder politidistrikt har vedtatt en ny organisering av Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE). Politidistriktet oppretter en ny seksjon for grov vold og seksuelle overgrep. Den nye seksjonen skal jobbe med internettrelaterte overgrep, tilrettelagte avhør og grov vold og seksuelle overgrep.

Agder politidistrikt styrker med den nye seksjonen hele sedelighetsfeltet, og det er flere grunner til det.

– En av grunnene til at vi styrker dette arbeidet er at vi har avdekket flere saker som handler om overgrep på nett. I tillegg ønsker vi å få til en raskere behandling av saker på hele sedelighetsfeltet. En raskere behandling av slike saker vil være viktig for både offer og mistenkte, sier Petterson.