Per Kristian Lunden. Foto: Niclas Halvorsen

Ordførerens uke omhandler alt fra konstituerende bystyremøte til generalforsamling i Durapart. Her har du oversikten:

Bynett Sør

Risør er medlem i samarbeidet Bynett Sør som leder av Universitetet i Agder(UiA) sammen med bykommunene i landsdelen. Mandag møter jeg leder i bynettet i Risør til en samtale om videre strategiske valg for Bynett Sør.

Valg og samarbeid

Torsdag er det konstituerende møte i bystyret. Da skal det velges nytt Formannskap og ordfører og varaordfører blant medlemmene i Formannskapet. Det skal også velges nytt kontrollutvalg, valgkomite og utsendinger til KS Agders årsmøte. Jeg håper vi får til et avtalevalg for Formannskapet, og vi må også ta stilling til hvor mange medlemmer Formannskapet skal ha. Tirsdag kveld har jeg invitert partiene i bystyret til et samråd om valgene i konstituerende møte. Risør Arbeiderparti tar også valgene opp på medlemsmøte mandag kveld. Da konstitueres også den nye bystyregruppa og det velges gruppeleder.

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2020 leggs fram mandag. Allerede samme ettermiddag begynner analysene av hva budsjettet betyr for kommunenes økonomi og utviklingsmuligheter. Kommunenes organisasjon KS inviterer også nøkkelpersoner i kommunene til gjennomgang av statsbudsjettet i Kristiansand tirsdag.

Durapart

Onsdag er det ekstraordinær generalforsamling i Durapart, der Risør og andre kommuner har viktige eierinteresser. Generalforsamlingen skal ta stilling til å settes i gang en fusjonsprosess mellom selskapene Durapart og ProFlex.

Avslutning Tom Nysted

Onsdag ettermiddag er det en formell avslutning for Tom Nysted fra Risør, som går av som konserndirektør i Agder Energi. Jeg deltar både som ordfører i Risør og leder av bedriftsforsamlingen i Agder Energi. Tom gir fra seg ledelsen i landsdelens sannsynligvis viktigste virksomhet, som eies av alle kommunene i fellesskap sammen med Statkraft. Toms innsats for utviklingen av selskapet har vært formidabel, og det sikkert bli belyst av mange under avslutningen på ”Klubben” i Kristiansand.

Psykisk helse

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse åpner jeg lørdag utstillingen ”Livet er ikke for amatører” på Nr.14, Risør kommunes dagsenter for psykisk helse.