Søndag 20. oktober arrangeres årets TV-aksjon til inntekt for organisasjonen CARE. I Risør er behovet for flere bøssebærere stort.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Risør kommune

Som vanlig stiller lag og foreninger opp som frivillige, noe som gjør at man allerede har en del bøssebærere på plass. Men, det er ikke nok i forhold til å dekke alle husstander under aksjonen.

– Vi trenger 30 – 40 bøssebærer til og håper det kommer mange til nå i innspurten mot innsamlingen. Det er ofte slik at vi har noe få som har meldt seg et par uker før aksjonen, men så løsner det på slutten. Og fra torsdag vil Vibecke Andersen begynne å ringe rundt til de som var med i fjor, forteller Eva Swane i Risør kommune.

Viktig formål

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

– TV-aksjonen i år samler inn penger til et svært viktig formål. Det er organisasjonen CARE som skal bruke pengene til utviklingsprosjekter for kvinner i land der kvinner utgjør et stort potensial for utviklingen, men ikke alltid slipper til med sine ideer og sin virkekraft. CARE vil støtte kvinnelige etablerere, arbeide mot vold mot kvinner og støtter kvinners kamp for å bli hørt, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Han synes det hele setter slik som den lokale valgkampen i Risør i et interessant perspektiv.

– Vi har gjennom vår valgkamp vært problemorienterte og kanskje glemt hvor enormt godt og trygt vi har det i Risør og Norge sammenlignet med en stor del av resten av verden. Ikke minst gjelder det sammenlignet med kvinner i fattige land som enten har vært eller er preget av krig og konflikt, sier ordfører Lunden.

Ni land

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

I tillegg til bøsseinnsamlingen kommer det inn bidrag og gaver fra kommuner, samarbeidspartnere, næringsliv, organisasjoner, menigheter, skoler og barnehager. Givere kan gi sitt bidrag via Vipps, telefon, overføring til konto, faktura og kort.

– Vi oppfordrer jo folk til å ha kontanter når bøssebærerne kommer på besøk søndag 20. oktober. I tillegg er det jo mulig å gi vi Vipps på nummer 2133, sier Eva Swane.

– Risør har tradisjon med å samle inn mye penger til TV-aksjonene. Jeg håper på den samme rausheten og entusiasmen også i år, avslutter ordfører Per Kristian Lunden.

TRYKK HER OM DU VIL REGISTRERE DEG SOM BØSSEBÆRER