Ordfører Per Kristian Lunden holder her talen til det nye bystyret.

Her er ordfører Per Kristian Lundens (Ap) første tale til det nye bystyret etter at han i dag ble gjenvalgt som ordfører i Risør.

Ordførerens tale:

Først vil jeg takke for den store tilliten jeg har fått ved å kunne fortsette som ordfører i fire nye år. Vi har vært igjennom en valgkamp med mangfoldige ytringer i mange kanaler og et spennende valg med et jevnt valgresultat. Mitt mål er fortsatt å være en ordfører for alle; først og fremst for innbyggerne, men også for alle i dette bystyret. Det vil langt i fra si at jeg vil være enige med alle i alle saker. Men jeg vil som møteleder og møte-tilrettelegger fortsatt prøve å behandle alle likt og med samme respekt. Jeg vil støtte og hjelpe de som ber om det, uansett parti og politisk oppfatning. Jeg vil også ha et spesielt våkent øye til nykommerne i bystyret slik at de føler seg inkludert og verdsatt. For mange er første turen til denne talerstolen en høytidelig og litt skummel opplevelse. Vi må fortsatt bruke talerstolen med den verdighet som forventes av oss som folkevalgte og som kanskje også de historiske omgivelsene i vårt kjære rådhus minner oss om.

Nå er det forresten ikke slik at historiske og verdige omgivelser alltid fører til siviliserte og ærbødige debatter. Det vi har sett fra det britiske parlamentet i det siste tyder på det stikk motsatte. Heldigvis har jeg en solid klubbe som lyder tydelig og godt når det brukes. Så slipper jeg å rope ”ORDER” når jeg prøver å få kontrollen over forsamlingen.

Vi skal også oppnå en form for kommunikasjon og debatt som folk forstår og kjenner igjen. Tonen og omgangsformen i bystyret vil utvikle seg i takt med omgangsformen og dialogen rundt oss. Jeg vil likevel oppfordre alle til å hente fram den beste versjonen av seg selv i dette bystyret. Vi må lytte til hverandre og verdsette andres resonnementer. Men uten å legge for mye bånd på oss i skarpe og motsetningsfulle politiske diskusjoner.

Jeg ser det som en av mine viktigste oppgaver å vedlikeholde og helst forbedre lokaldemokratiet vårt. Det er en viktig oppgave jeg trenger stor hjelp av dette bystyret til. Vi er valgt av folket og skal tjene folket, for å si det litt høytidelig. Risør kommune er ikke større enn at vi klarer å se folk og lytte til folk. Men det er alltid en viktig utfordring å få med seg meninger og innspill fra de som ikke roper høyest eller som alltid gjør seg synlige. Vi har også dødvinkler og blindsoner vi må passe på. Men sammen håper jeg vi dekker et godt utsyn over hele kommunen.

Jeg vil minne om at vi som bystyre er direkte arbeidsgiver for Rådmannen og indirekte og overordna arbeidsgivere for alle ansatte i Risør kommune. Det er et stort og viktig ansvar. Kommunen har svært dyktige ansatte som leverer de enormt viktige tjenestene kommunen er satt til å ivareta. Som skole, barnehage, habilitering, helse og omsorg, teknisk drift, plan og byggesak og alle aspekter av samfunnsutvikling.  Vi ivaretar innbyggerne våre fra vugge til grav. Flere av tjenestene våre er i endring og de blir i mange tilfeller mer kompliserte og sammensatte. Egeninnsats og frivillighet er viktig. Det samme er teknologisk utvikling og digitalisering. Vi diskuterer også velferdsstatens  bærekraft, både på kort og lang sikt. Det er et viktig skille mellom politikk og forvaltning og det er politikerne som styrer kommunen, ikke Rådmannen. Men med alle utfordringer vi står overfor, har vi et ansvar for å holde oss med motiverte ansatte, inkludert Rådmannen. Ansatte vi er stolte av, heier på og roser når det er på sin plass.

En kommune er ingen øde selvforsynende øy. Vi er mer avhengig av omgivelsene enn noen gang. En av mine viktigste oppgaver blir fortsatt å arbeide for Risørs interesser også utenfor kommunen. Heldigvis deler vi interesser med en rekke andre kommuner på vår størrelse og med våre utfordringer og muligheter. Vi deler også en stadig tettere bo og arbeidsmarked med våre nabokommuner, formalisert i Østre Agder regionråd. I kampen om oppmerksomhet og støtte i nye Agder fylke og fylkeskommune, trenger vi også gode allianser med kommuner vest og nord i Agder. Samtidig som vi anerkjenner kraften i de store byene og de viktige institusjonene, som for eksempel Universitetet i Agder og de viktige næringsklyngene. Agder Fylkeskommune sier de vil arbeide nært med kommunene og de ønsker også et tydeligere trykk mot Regjerings-apparatet og Stortinget i Oslo. Den utfordringen må vi ta og jeg lover at Risør-hatten skal være med, selv om jeg representerer både region, fylke og parti.

Dette bystyret går rett inn i store og viktige saker. Vi står foran en svært krevende budsjettbehandling der rammene er trange og forventningene store. Vi skal detaljplanlegge og regulere ny E18 og en ny Risørvei. Vi skal innfri valgløfter om ekstra stor innsats på miljø og klima, næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Vi skal ta ytterligere tak i våre levekårs-utfordringer, hindre utenforskap og skape inkludering. Vi skal være en kunst- og kulturkommune og gjerne sikre en god svømmehall og et parkeringsanlegg i sentrum. Lista fortsetter og fortsetter.

Men nå er vi i gang. Oppgaven er stor og viktig og den krever mye arbeid. Vi må også passe på vår egen motivasjon og jeg lover en rik og lærerik erfaring og den beste opplæring i praktisk samfunnskunnskap som finnes. Gratulerer med vervet som medlem av bystyret i Risør og lykke til med de viktige oppgavene!