Per Kristian Lunden (Ap) har nettopp startet sin tredje periode som ordfører i Risør. Vi fortsetter med å presentere hans ukeplan, og her er uke 42:

Planlegging

Dette blir første arbeidsuka mi som gjenvalgt ordfører. Konstitueringen av det nye bystyret med valg av Formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg foregikk torsdag i forrige uka. Denne uka blir det mye planlegging av den politiske timeplanen resten av året og neste år.

Økonomi og budsjett

Rådmannen er inne i sluttfasen av en omfattende arbeid med budsjett for 2020 og handlingsprogram og økonomiplan for hele fireårsperioden. Mandag ettermiddag samles formannskapet til en orientering om arbeidet Rådmannen er inne i. Rådmannens budsjettforslag presenteres for Bystyret 31. oktober.

Politikeropplæring

Jeg må også bruke uka til å lage et forslag til politikeropplæring for det nye bystyret og rådene som oppnevnes. Dette arbeidet gjøres sammen med kommunenes organisasjon KS. Opplæringen vil foregå i flere etapper, og den første blir for kommunestyret 31.oktober.

Valg av utvalg

Jeg håper å få samlet valgkomiteen som skal velge utvalg denne uka. Vi må også bestemme hvilke utvalg vi ønsker og hvor mange medlemmer som hvert utvalg skal ha. Det er allerede enighet om et utvalg for skole, oppvekst, helse og omsorg (livsløp) og ett for plan, teknisk og miljø. I tillegg er det foreslått en kulturkomite.

Østre Agder

Østre Agder regionråd har konstituerende møte 1. november og da vil jeg gå av som leder av rådet. Før det skal jeg sammen med administrativ leder i regionrådet planlegge samling for alle formannskapene i januar, med hovedtema næringsutvikling, og aktiviteter og møtekalender for resten av dette året og våren 2020.

Bok-deling

Onsdag kveld er jeg en av fire utvalgte som samles i Litteraturrommet på biblioteket i Risørhuset. Vi skal alle fire dele en bok som har betydd mye for oss. Vi har lovet å ikke avsløre tittel på bøkene før arrangementet, men jeg kan røpe av min bok er skrevet av en forfatter som både har fått Nobel-prisen i litteratur og Bookerprisen to ganger.

Agderseminaret

Jeg deltar på deler av det store Agderseminaret på Kuben i Arendal torsdag og fredag. Det er en seminar som markerer at Agder blir ett fylke fra januar. Agders historie og samtid belyses av forskere og kommentatorer.

TV-aksjonen

Søndag er det TV-aksjonen. Denne gang til inntekt til organisasjonen CAREs prosjekter for kvinner i utviklingsland. Jeg vil være med som bøssebærer og delta på opptellingen. Det er fortsatt behov for flere bøssebærere i Risør og de vil vil kombinere en fin søndagstur med et godt formål kan melde seg på nettstedet blimed.no.