Torsdag var det den nasjonale refleksdagen og det ble markert av Risør Videregående skoles egne trafikksikkerhetsambassadører.

Tekst og foto: Knut Erik Liane

Ambassadørene er elver på skolen som er ansatt av kommunen og fylket.

– Litt av hensikten med at vi ungdommer ble ansatt er for å prøve å gjøre ungdom mer engasjerte i trafikksikkerhet. De vil ofte ikke høre på foreldre og voksne, sier Jens-Kristian Heistad.

Bruk refleks

I år var refleksdagen torsdag 17. oktober.

– Refleksdagen markerer at vi går mot en mørkere tid og at det da er viktig å bruke refleks når man er ute og går på morgen og kveld.

Litt av det de har gjort er å dele ut reflekser til alle elevene på skolen.

– Vi oppfordrer alle til å gå med refleks for å unngå unødvendige ulykker, sier Cathrine Austenå Eriksen.

Konkurranse

For at ikke elevene skal glemme å bruke refleks har trafikksikkerhetsambassadørene arrangert en egen reflekskonkurranse.

– Hver fredag skal alle klassene ta et bilde av klassen som viser hvor mange som har husket refleksen.

Konkurransen varer ut november og de vil deretter se på hvilken klasse som har vært best til å huske refleksen.

– Den flinkeste klassen går av med en pengepremie til klassekassen, avslutter Didrik Dahlstrøm Eklo.