Opptellingen av bøssene i Sparebanken Sør sine lokaler søndag ettermiddag viste et resultat på 136 505 kroner. Dette er en del ned i forhold til i fjor.

Tekst og foto: Tore Myrberg

I 2018 kom det inn hele 165 791 kroner, så tallene i år ligger nesten 20 prosent lavere. Det kan være et resultat av at stadig færre har kontanter hjemme.

– Det komme nok en del på Vipps også, sier ordfører Per Kristian Lunden.

En flott gjeng som har gått med bøsse i Risør i dag.

Ikke langt bak fjoråret

I tillegg til pengen på bøsse, har Risør barneskole bidratt med over 83 000 kroner etter et vellykket høstmarked. Risør kommunen har bevilget 30 000 kroner til årets TV-aksjon.

Rett etter klokken 21 var samlet sum for Risør på 288 924 kroner. På det tidspunktet var dette tredje best i Aust-Agder med 42,19 kroner pr. innbygger. Dette tallet vil nok forbedre seg kraftig når også pengene som er gitt over Vipps kommer inn. I 2018 ble sluttresultatet 392 143 kroner.

Årets innsamling går til Care, og skal gi kvinner i noen av verdens mest sårbare områder et bedre liv.

Kaffe og vaffel var det som ventet som takk for bøssebærerne.

Fikk nok bøssebærere

Også i år kom aksjonskomiteen i Risør i mål med å få på plass bøssebærere. Kun en rute ble stående uten noen til å gå.

– Det var på grunn av sykdom, så om noen ikke har fått besøk på døra kan de i stedet gi gjennom Vipps til 2133, sier Vibecke Langfeldt Andersen.

Som tidligere år, var det også i år en del steder folk ikke var hjemme.

– Det er tilbakemeldingen vi har fått fra bøssebærerne. Men, det er også tilbakemeldinger på folk som har sittet og ventet på at de skulle ringe på, sier Heidi Elisabeth Paulsen.

Varaordfører Viktor Hauge gikk selv med bøsse i dag, og takker bøssebærerne og de andre som bidrar rundt aksjonen.

Stor innsats

En av de som var ute og gikk i dag, var nyvalgt varaordfører Viktor Hauge. Han er imponert over hvor mange som er med på den dugnaden TV-aksjonen er.

– Jeg er imponert over frivilligheten som er i lokale lag og foreninger, og her er det jo noe som ikke går til lokalsamfunnet. Samtidig er det jo et kjempebra tiltak i år. Det å løfte kvinnene er viktig. Du løfter de ut av fattigdom og hjelper samtidig barna. Det fremmer også likestilling og løfter kvinnenes verdi i lokalsamfunnet, sier Hauge.

Her kan du følge resultatet i Risør:  https://giverstafett.no/aust-agder/risor