Ordfører Per Kristian Lunden holder her talen til det nye bystyret.

Det skal utveksles tanker om både næringsutvikling og miljø på landsdelsnivå i uken som kommer, og Risørs ordfører skal selvsagt delta. Her er ordførerens uke fra 21. oktober:

Næringsutvikling ved veiutbygging

Mandag reiser jeg til Rosfjord i Lyngdal for å møte Lister regionråd. De har et temamøte om hvordan næring kan utvikles sammen med veiutbygging. I likhet med at Risør og nabokommuner får ny E18 i løpet av få år, vil også Lister få en ny E39. Temaet omfatter både servicetjenester og ringvirkninger i plan- og byggeperioden og næringsutvikling etter at veien er bygget. Jeg er også invitert til å gjennomgå prosessen og suksessfaktorer for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad, som nå er vedtatt i alle de åtte kommunene som har deltatt i planarbeidet. Nye Veier deltar også på samlingen i Lyngdal.

Bynett Sør

Tirsdag er det møte i styringsgruppa for Bynett Sør på Universitetet i Agders avdeling i Grimstad. Bynett Sør er et samarbeid mellom byene langs Sørlandskysten og Universitetet i Agder.

Klima-samling

Onsdag og torsdag samles utsendinger fra alle kommunene i Agder på stor klima-samling i Kristiansand. Risør kommune er også godt representert. Målet med konferansen er å få kommunene inn et mer målretta klima-arbeid og dele erfaringer kommunene imellom.

Riksteateret

Torsdag deltar jeg sammen med kultursjefen på møte med Riksteateret ledelse i Risørhuset. Risørhuset skal i året som kommer bli med på Riksteatrets satsningsprogram, hvor teater og kommune sammen jobber for å øke teaterinteressen i Risør. Det er tredje gang Riksteatret arrangerer dette programmet med rundt 10 kulturhus hvert år, og det har vært til stor suksess for både kulturhusene og Riksteatret.

Skoletur til Polen og Tyskland

Fredag har jeg et møte med Rådmannen for å avklare forventninger og rammer rundt Risør ungdomsskoles skoleturer med Aktive Fredsreiser til Tyskland og Polen. Flere har tatt kontakt med meg om dette og Magnus Stø Kittelsen (Frp) har også tatt opp saken i en interpellasjon i bystyret. Det er viktig for meg å få klarhet i hva de ulike tur-alternativene betyr for økonomi og innsats fra Risør ungdomsskole.

Vigsel

Fredag ettermiddag er det en ny vigsel i Rådhuset. Ettermiddagene på fredag er spesielt satt av til denne hyggelige oppgaven.

Partisamling

Lørdag deltar jeg på Risør Arbeiderpartis partisamling med opplæring og planlegging av arbeidet både i bystyregruppa og partilaget.