Det skal bli mulig å søke støtte fra Staten til klasseturer til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland. Regjeringen har satt av 15 millioner kroner årlig til slike turer.

Tekst: Tore Myrberg

Tiltaket er ment å gjøre det rimeligere for norske ungdommer å reise på turer med organisasjoner slik som Aktive Fredsreiser og Hvite Busser, skriver den kristne avisa Dagen.

– Det er dyrt å reise på skoletur helt til Tyskland eller Polen. Det er i statsbudsjettet for 2019 derfor øremerket 15 millioner kroner årlig til slike skoleturer, som en del av handlingsplanen mot antisemittisme. Jeg håper at tilskuddet vil bidra til at enda flere ungdom kan reise på slike turer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til avisen.

Det ligger en forutsetning om at turen det søkes støtte til må ha faglig tematikk, og at elevene må være mellom 12 og 16 år.

Regjeringens satsing på konsentrasjonsleirturer er en del av handlingsplanen mot antisemittisme.

Risør er blant de kommunen hvor det nå går en debatt om finansieringen av turene, da foreldre har blitt informert om at turene vil bli kuttet ned slik at de ikke lengre omfatter Polen, men stopper i Tyskland.

Les også:

Vil beholde turene til Polen som i dag