Per Kristian Lunden. Foto: Niclas Halvorsen

Det er en variert uke for ordfører Per Kristian Lunden, hvor både politikk, sosiale sammenheng og god læring står på agendaen.

Pågang næringshage

Mandag formiddag er jeg sammen med næringssjefen på bedriftsbesøk i Pågang næringshage i Prestegata (tidligere Sørlandsporten Næringshage og Risør Næringshage). Næringshagen er i tillegg til å være et viktig kontorfellesskap for småbedrifter også en del av virkemiddelapparatet for næringsutvikling i Risør og østregionen. Pågang næringshage er engasjert i prosjekter i Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli. Ved behov stiller de også opp for andre nærliggende kommuner. Næringshagen bistår nyetableringer og bedrifter med lengre fartstid. Næringshagens mål er uansett å skape vekst og utvikling på bedriftens premisser.

Valgkomite

Mandag ettermiddag er det møte i valgkomiteen som bystyret valgte i konstituerende møte. Komiteen består av en representant fra hvert av partiene i bystyret og skal blant annet forberede valgene av politiske utvalg som skal opp til behandling i bystyret torsdag. Målet er å få til avtalevalg der alle partiene er enige om sammensetningen. Men det kan være et puslespill å få til med et viktig krav om kjønnsfordeling og en sammensetning som gjør alle partiene rimelig fornøyde.

Vi over 60

Onsdag deltar jeg på høstfest for ”Vi over 60”, et fint tiltak for eldre i Risør. På menyen står ertesuppe og mange ”gammeldagse desserter” i følge invitasjonen. Her gjelder det å møte sulten og forberedt på et hyggelig lag. Jeg vet ikke helt hva som kvalifiserer til å være gammeldags dessert, men her kan det bli gjensyn til flere av barndommens dessert-gleder som min mor husstellæreren vartet opp med for 50 år siden.

Bystyremøte

Torsdag er det bystyremøte med en blanding av politiske saker og politikeropplæring for bystyrets medlemmer. Det blir en grundig gjennomgang av rammene for budsjett og kommuneøkonomi før Rådmannen legger fram hovedpunktene i budsjettet for 2020 og handlingsprogram og økonomiplan for 2020-24. Det endelige budsjettet legges fram 7. november. Av ordinære bystyresaker blir det behandling av planer for utbygging i Hasalen og valg av de politiske hovedutvalgene for bystyreperioden.

Østre Agder

Fredag er det konstituerende møte i Østre Agder regionråd, som jeg har ledet de siste fire åra. Det skal velges ny leder og nestleder og det blir også tatt opp andre saker. Regionrådet for blant annet besøk av den norske ledelsen til jernbaneoperatøren Go-Ahead, som overtar driften av Sørlandsbanen og Arendalsbanen fra 15. desember.

Ted-X

Fredag ettermiddag og kveld deltar jeg på Ted-X i Arendal. Det blir som vanlig en rekke korte og vel forberedte foredrag om mange ulike temaer. Den store salen i Arendal kulturhus er for lengst utsolgt, så her er forventningene store.

Statsborgerseremoni

Søndag er det en høytidelig seremoni for nye statsborgere fra Aust-Agder i kulturhuset i Arendal. Det er Fylkesmannen som inviterer. Det er også i år noen nye statsborgere fra Risør som er invitert, men det er foreløpig uklart hvor mange av dem som vil delta i Arendal.