Under valget var Sara Sægroc Ruud, Kai Magne Strat og Magnus Stø Kittelsen enige om å samarbeide. Nå er samarbeidet allerede over.

Risør Høyre har bestemt seg for å kutte det formelle samarbeidet med Venstre og FrP i Risør. Et møte i går kveld endte i at partiene gikk hvert til sitt.

Tekst: Tore Myrberg

Det er kampen om posisjonene i utvalg og komitéer som har ført til uenighetene mellom de tre partiene. Dette endte med at Kai Magne Strat (H) i går kveld valgte å gå av som felles opposisjonsleder for den borgerlige fløyen.

– Vi hadde et gruppemøte i Høyre i går kveld, og der valgte vi å bryte det formelle samarbeidet, sier Strat til iRisør.no.

Brøt avtale

I utgangspunktet var opposisjonen enig om at alle de tre partiene skulle være representert i utvalg og komitéer. I følge Strat var det ikke de som først gikk bort fra denne avtalen.

– Vi har hatt en avtale som vi føler andre har brutt. Venstre gikk ut og sa at de heller ville bruke forholdstall, og da valgte vi også å følge dette. Det viser jo i større grad resultatet av hva velgerne har bestemt gjennom valget.

Høyrelederen føler de likevel har vært på giversiden i forhold til posisjoner i politikken i Risør.

– Det som er positivt er at alle partiene er representert i formannskapet. Der har Høyre gitt fra seg en plass for å få dette til. I tillegg har vi gitt ledervervet i kontrollutvalget til Venstre.

Vil samarbeide

Kai Magne Strat er klar på at det ikke er en hyggelig situasjon man har havnet i, og at dette ikke følger signalene som ble gitt i forbindelse med valget.

– Dette er ikke hyggelig, og jeg synes det er beklagelig at det har blitt sånn. Samtidig har Høyre blitt en stor gruppe, og vi har mange, dyktige politikere som ønsker å gjøre en jobb i utvalgene.

Han er uansett klar på at man har et ønske om en god dialog og et samarbeid på den borgerlige siden i politikken i Risør også framover.

– Men, vi kommer ikke til å holde felles gruppemøter.

Ingen kommentar

I Risør Venstre har man fortsatt troen på et samarbeid, og ønsker i liten grad å kommentere situasjonen som har oppstått.

– Valgene av komitéene er torsdag, og vi må alle jobbe på spreng for å finne løsninger, sier Sara Sægrov Ruud (V).

Hva som ligger til grunn for konflikten og hva hun tenker om situasjonen, er hun for øvrig ordknapp om.

– Det har jeg ingen kommentar til, avslutter hun.