Fremskrittspartiet i Risør er frustrert over det de mener er et avtalebrudd fra Høyres side. Partiet står nå uten medlemmer i utvalgene.

Tekst: Tore Myrberg

Fremskrittspartiet hadde et klart mål om å få med et medlem i teknisk og et i livsløpsutvalget. Nå blir de stående uten noen.

– Det har skjedd noe i samarbeidsklimaet som har ført til at de har kastet oss på båten. Jeg er både frustrert og overgitt. Nå blir vi det eneste partiet som ikke er representert i utvalgene, sier leder Magnus Stø Kittelsen i FrP.

Hadde avtale

I utgangspunktet var det enighet om at man skulle ha sammenhengende representasjon, og at FrP skulle komme med som en følge av samarbeidet med Venstre og Høyre.

– Vi var lovet et samarbeid, og jeg setter spørsmålstegn ved om hvorfor ikke en muntlig avtale er like bindene som en skriftlig.

Stø Kittelsen ser heller ikke hvordan Høyre skal få bedre gjennomslagskraft av å stå alene blant opposisjonspartiene.

– Høyre har fått en stor gruppe, men ni representanter hjelper ikke alene når man skal jobbe i bystyret. Høyre, Venstre og FrP skylder velgerne at man samarbeider, og det er en svakhet at vi nå ikke står sammen. sier FrP-lederen.

Les også:

Brudd i samarbeidet mellom de borgerlige