Rådmann Trond Aslaksen og økonomisjef Halvor Halvorsen under dagens bystyremøte.

Rådmannen tar ikke kampen om å legge ned noen skole i denne omgang. Men, det betyr ikke at skolene er fredet.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Under framleggingen av det som kommer til politisk behandling i november, sa rådmann Trond Aslaksen at man har valgt ikke å ta med nedlegging av oppvekstsenteret på Hope i tiltaksplanen for å få økonomien til å gå rundt.

– Det betyr ikke at vi har fredet noe, men at det ikke er med som tiltak. Vi må diskutere skolestrukturen i den kommende perioden. Med nye politikere som er valgt inn på et program ville det vært for mye å legge inn dette som tiltak nå, sier Aslaksen til iRisør.no.

Det gjør ikke saken noe bedre at fødselstallene i Risør er lave, og at elevtallet går nedover som følge av utviklingen de siste årene.

Må nedbemanne

Det er store beløp det dreier seg om når det skal spares framover. Driftsrammene i Risør må ned med 32 millioner kroner i 2023. Det går ikke uten at man nedbemanner.

– 65 prosent av våre utgifter er knyttet til lønn, så det er opplagt at dette vil gå ut over antallet ansatte, sier Aslaksen.

Samtidig mener han det er mulig å opprettholde tjenestenivået man har i kommunen pr. i dag.

– Jeg tenker det er mulig innen mange områder. Oppvekst er et slikt område. Vi kan gjøre ting som ikke går ut over undervisningen. Men, vi må tenke nytt i forhold til hvordan vi utøver tjenestene i dag.

Krever samarbeid

En viktig faktorer for å lykkes er at ansatte, administrasjon og politikere alle gjør sitt for å få ned kostnadsnivået.

– Det krever at vi tenker nytt. Det vi har presentert er tre søyler for perioden. Konkrete tiltak, effektivisering og bruk av disposisjonsfond. Det er nok der politikerne vil kunne ta en diskusjon om forholdet mellom de tre søylene.

Bør nå politikerne sitt litt mer i ro i «båten» og ikke komme med en rekke bestillinger om utredninger og slike ting for å spare administrasjonen?

– Nei, jeg håper politikerne er aktive også i perioden som kommer, og at de vil utfordre oss på å gjøre jobben bedre. Så må vi bli flinkere til å si i fra om det er bestillinger som blir for omfattende, sier rådmann Trond Aslaksen.