Dropper forslag om skolenedleggelse – på kort sikt

Rådmannen tar ikke kampen om å legge ned noen skole i denne omgang. Men, det betyr ikke at skolene er fredet.