Arbeidsledigheten i Risør var ved utgangen av oktober nede på 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Tekst: Tore Myrberg

36 menn og 30 kvinner er de konkrete tallene med helt ledig i Risør. Dette er en liten nedgang fra september, og er lavere enn gjennomsnittet for Agder.

– Vi begynner å nærme oss en bunn for arbeidsledigheten lokalt, sier Hege Kirkhusmo, som er NAV-sjef ved kontoret i Risør.

Ikke alle med i statistikken

Hun synes tallene er gledelig, men påpeker at ikke alle er med i denne statistikken.

– Vi har mange med nedsatt arbeidsevne som vi samarbeider med næringslivet om. I tillegg er det også mange sykmeldte, og vi har et stigen antall mennesker på sosiale tjenester. Disse gruppene fremkommer ikke på statistikken, sier Kirkhusmo.

Når det gjelder ledigheten for øvrig i østregionen, er Tvedestrand på 2,5 prosent, noe som er en økning fra september. Gjerstad har en ledighet på 1,7 prosent, mens Vegårshei ligger på 1,2 prosent.

Agder-fylkene er på 2,3 prosent

Også på fylkesnivå er ledigheten på vei nedover. Det gleder direktøren for NAV Agder.

-Arbeidsledigheten i Agderfylkene er på 2,3 prosent og vi ser en liten nedgang fra forrige måned. Det er spesielt gledelig å se at ledigheten blant ungdom har gått ned i oktober, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Froland kommune har høyest ledighet med 2,8 prosent, deretter følger Arendal og Søgne med 2,7 prosent og Kristiansand med 2,6 prosent . Valle kommune har fylkets laveste ledighet med 0,3 prosent. Deretter følger Hægebostad med 0,8 prosent og Åseral med 0,9 prosent.

Blant de helt ledige i Agder-fylkene er til sammen 1.969 menn og 1.520 kvinner. 1.129 av disse er under 30 år. Av de ledige er 67 permitterte og 1.207 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.722 delvis ledige i Aust- og Vest-Agder.

Ledige stillinger

På nav.no var det i oktober registrert 445 ledige stillinger i Aust-Agder og 823 ledige stillinger i Vest-Agder. I oktober 2018 var tallene henholdsvis 497 og 990. Hittil i år er det utlyst 14.895 stillinger i Agder, dette er 144 færre stillinger enn i samme periode i 2018.

I Agder-fylkene er det størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (275), kontorarbeid (139) og butikk- og salgsarbeid (129).

Av de som meldte seg arbeidsledige i oktober var det flest som ikke hadde yrkesbakgrunn eller ikke har oppgitt dette (221), deretter følger butikk og salgsarbeid (177) og bygg og anlegg (120). Totalt 1.114 personer meldte seg ledige hos NAV i oktober. Til sammenligning var det 979 personer som meldte seg i samme måned i fjor.