Trond Aslaksen

Kammermusikkfesten beholder støtten og det kuttes likevel ikke en stilling innen psykisk helse/rus. Det er de største justeringene til rådmannen i forslag til økonomiplan.

Tekst: Tore Myrberg

Det er ikke mer enn en uke siden politikerne fikk innsyn i hva rådmannen tenker om økonomiplanen for 2020 – 2023. Torsdag kveld ble det endelige forslaget framlagt for poolitikerne, og det var gjort noen justeringer i siste liten.

– I helhet er det ingen større endringer, men vi har tatt ut kuttet til Kammermusikkfesten samt tatt ut et kutt på 700 000 kroner innen psykisk helse/rus. Disse kuttene blir nå i stedet lagt inn som generelle kutt, forteller rådmann Trond Aslaksen til iRisør.no.

Les også denne saken vi la ut under forrige bystyremøte:

Dropper forslag om skolenedleggelse – på kort sikt

Må ha fokus på alt

Kuttene til Kammermusikkfesten ble droppet da dette ville gi store utslag i øvrige tilskudd, og det allerede for neste festival. Sammen med tiltaket innen psykisk helse/rus, betyr det at kommunen må spare inn rundt en million kroner på andre ting.

– For å skjerme det som er viktig må vi se på alt. Fra de minste til de største utgiftene. Og vi er allerede inne på margen.

Det rådmannen legger fram er uansett kun et forslag. Det er opp til politikerne å bestemme økonomiplanen i det som framstår som en tøff økonomisk hverdag i årene som kommer.

– Nå skal vi bare gjøre noen små justeringer, så kommer vårt forslag til å bli sendt ut til politikerne i løpet av fredagen, avslutter rådmann Trond Aslaksen.