Ingen av de de syv som er helt eller delvis uriktig domfelt i NAV-saker i Agder kommer fra østregionen. Det forteller leder Hege K. Kirkhusmo ved NAV i Risør.

Tekst: Tore Myrberg

NAV-skandalen, hvor folk feilaktig er dømt til både tilbakebetaling av penger og fengsel, ruller videre. Så langt er det imidlertid ikke avdekket saker i Risør hvor det er begått feil. Men, de kan komme.

– Vi har selvsagt også behandlet saker i tråd med de gjeldende retningslinjene og instrukser, men er ikke orientert om noen anmeldelser av personer hjemmehørende i Risør, sier Kirkhusmo.

Samtidig innrømmer hun at det er krevende tider for de som jobber i NAV, og at Risør ikke er noe unntak.

– Vi prater en del om denne saken og det er klart den er ubehagelig. Det handler jo om sviktende tillit til oss/NAV.

En ting som er viktig for Kirkhusmo, er at den pågående saken ikke går ut over de som for tiden får hjelp av NAV.

– Nei, det gjør den ikke. Det har ikke vært noen pågang av brukere med spørsmål, eller som har lurt på om de er rammet. Og det er ikke vi som jobber med granskingen, avslutter Hege K. Kirkhusmo.