Det nærmer seg raskt en ny sesong med snø, is og kulde nå som vinteren er på vei. Risør By går nå i bresjen for bedre brøyting og strøing av fortauene.

Tekst og foto: Thomas Østerholt

Risør By anbefaler både gårdeiere og butikker å starte forberedelsene til vinteren allerede nå.

– Det blir å skaffe seg snøskuffe, snøfreser og strøsand eller strøsalt. Hvis du vil slippe å måke selv kan du gjøre en avtale med en vaktmester, sier Unni Olimb Norman.

Ta ansvar

Hun påpeker at det er viktig med snøfrie og isfrie fortau for byen.

– Det betyr enormt mye for trivsel og tilgjengelighet, kanskje mest i forhold til konkurranse med kjøpesenterne, sier Olimb Norman.

Det er også noe du burde gjøre hvis du ikke selv er hjemme når snøen kommer.

– Man må være seg sitt ansvar bevisst. For gårdeiere som ikke er til stede anbefaler Risør By å gjøre en avtale med leietakeren eller å leie tjenesten.

Hvor skal man gjøre av snøen

Det er utfordring med hvor skal man gjøre av snøen for vinteren.

– Det utfordrer jeg iRisør til å finne ut av, men Heidi fra Galleri Nylund Larsen hadde et forslag om å ta snøen på torvet og lage en stor sklie. Da benyttes snøen som en ressurs som vi kan få glede ut av. Veldig moro! Så det finnes løsninger, vi må bare tenke dem ut, sier Olimb Norman.

For å være sikker på hvem som har det formelle ansvaret har Risør By sjekket med politiet. Du kan finne informasjon om brøyting og strøing i Risør By ved å følge lenken lenger nede i artikkelen.

Brøyting og Strøing i Risør By

Det er huseier som har ansvaret for å brøyte og strø deres egne fortau utenfor egne eiendommer. Dette er regulert i politivedtektene. Det samme gjelder istapper fra tak og fasader.

Se politivedtektene for Risør §16 samt straffebestemmelsen som gir adgang til å bøtelegge ved mislighold.

Man finner politivedtektene her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2000-10-20-1123

Kilde: Politiet

Fint på vinteren

Selv om det er mye arbeid når snøen faller, gjør vinteren også byen vår ekstra fin.

– Byen blir jo enda hvitere og det er fint med snø, avslutter Unni Olimb Norman.

Arkivfoto