Per Kristian Lunden. Foto: Niclas Halvorsen

Denne uken må politikerne begynne den tøffe jobben med å gå igjennom budsjettet. Men, ordfører Lunden har også andre gjøremål – som vanlig.

Bedriftsbesøk

Mandag er jeg sammen med rådmann og næringssjef på nytt bedriftsbesøk. Vi besøker både store og små bedrifter i kommunen og denne gang har turen kommet til dagligvarebutikken Joker Hopestrand. Denne butikken er svært viktig for lokalsamfunnet Hope og Sandnes som strekker seg fra Grimsland til Åkvåg med avstikkere til Nipe og Gloppe. Sommerhandelen til de mange hyttene i området, bidrar sterkt til å sikre helårsdriften.

Budsjett og økonomiplan

Rådmannen la fredag ettermiddag fram kommunens budsjettforslag for 2020 og forslag til handlingsprogram og økonomiplan for 2020-23. Alle partiene er nå i full gang med å gjennomgå budsjettforslaget og gjøre vurderinger både innen partiene og partiene imellom. Budsjett for 2020 blir svært krevende og det vil bli innstramminger på nesten alle sektorer i kommunens drift.

Fylkesmøte og høstkonferanse KS

Kommunenes organisasjon KS har fylkesmøte for Agder i Mandal onsdag. Aktuelle saker for kommunene vil bli gjennomgått på høstkonferansen og det skal velges nytt styre for Agder og utsendinger til KS landsting. Det skal også etableres et nytt ordførerforum for Agder. På høstkonferansen skal jeg legge fram erfaringer fra tverrfaglig arbeid innen skole- og oppvekstsektoren fra Risør.

Sørlandstinget

Ordførere, fylkesordfører og stortingsrepresentantene fra Agder utgjør Sørlandstinget som møtes i Mandal torsdag morgen. Stortingsrepresentantene er med på Skype fra Oslo. Formålet med Sørlandstinget er å ta opp regionale saker i en nasjonal sammenheng og finne gode samarbeidsformer mellom de ulike politiske nivåene; kommune, fylkeskommune og Stortinget og Regjeringen.

Fylkesmannen

Fylkesmannen i Agder inviterer  til ordførersamling i Mandal torsdag. Fylkesmannen er statens representant i fylkene og arbeider både med kontroll og utvikling. Det blir interessant å høre hva Fylkesmannen vil si om framtidige planer om kommunestruktur og kommunesammenslåing.

Formannskapet

Torsdag ettermiddag og kveld blir det et langt formannskapsmøte som begynner med befaringer og fortsetter med en rekke viktige saker. Det viktigste blir budsjett, handlingsprogram og økonomiplan for 2020 og de kommende år. Like viktig er kanskje kommuneplan, både areal- og samfunnsdel. Arealdelen omfatter blant annet utbygging av Fylkesveg 416, Risørveien.