Risør Brannstasjon

Kittel Gjernes har skrevet et leserinnlegg med kommunens politikere som målgruppe. Det hele handler om brannberedskapene i Risør.

Til kommunens politikere!

Brannvakta er igjen i søkelyset for kutt.

Vi har i dag minimumsbemanning ved Brannvakta i Risør (etter manges mening). Det er 4 staute karer som i dag har sitt daglige virke her. Til sammen har de veldig mange års erfaring. En har også utdannet seg til redningsdykker. Selv om vi ikke har dykkerbil/bemanning i Risør er jeg helt sikker på at denne kompetansen kommer oss til gode.

De har vært sitt vaktlag som de er ansvarlige for, med vakt hver 4. uke året igjennom. Samtidig som de går på jobb hver dag.

Det at de har en jobb å gå til hver dag, opprettholder kunnskap og profesjonalitet til faget er utrolig viktig og kommer oss alle til gode.

De steller og tester utstyr. De vet alt om hvordan utstyret virker, slik de må kunne i en stresset situasjon. De har kurs med laget sitt, hver mandag når vaktlaget har beredskapsuke. De innehar en kompetanse om stasjonen, utstyret og byen som er spisskompetanse – som vi risikerer å miste i byen om jobbene deres forsvinner.

Jeg vil ikke forundre meg om de søker seg til andre jobber eller til andre nærliggende Brannstasjoner med turnus – slik som de f. eks. har i Arendal.

Hvem skal da inneha spisskompetanse som kan læres vekk til de frivillige som har vakt fra kl 1500-0700 i byen vår.

De frivillige som er ansatt på vaktordning er dyktige brannmenn de også, men jeg tror vi er avhengige av å ha ansatte som utfører vedlikehold og kan være ledere og instruktører for disse mannskapene. De fire ansatte ved Brannstasjonen tror jeg er limet – som får noen til å være frivillige en uke pr. mnd. året rundt.

Disse fire ansatte som utgjør hjertet av Brannstasjon, trenger hverandre for erfaringsoverføring, samhold og tilhørighet.

Skal man klare å finne deltidspersonell som bor maksimum 4 minutter unna stasjonen som kan ha vakt 24 timer i døgnet en uke i mnd. Tror jeg vi vil få stor gjennomtrekk i brannstyrken i kommunen. Med gjennomtrekk, følger det selvsagt mindre kunnskap, noe som igjen gir dårligere beredskap.

Jeg vet med sikkerhet at Brannvakta sine ansatte er de første til å nå frem ved ulykker eller skader. De er ofte FØRST på skadestedet. Vi har en ambulanse i byen, politiet har oppgaver i ett interkommunalt samarbeid. Brannvakta redder liv – de har fått i gang innbyggere med hjertestans før ambulanse har rukket frem – flere ganger. Har vi råd til å risikere denne beredskapen som er allerede på ett minimum?

Etter det jeg vet utfører de andre oppgaver i arbeidstiden også som kommer kommunen til gode.

Så til kommunens politikere: Noen ting kan dere ikke tulle med.

Innbygger
Kittel Gjernes