Jan Olav Lundberg håper politikerne ser verdien av en dagkasernert brannvakt i Risør. Han er klar på at viktige ressurser forsvinner om ordningen fjernes.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Lundberg, som er plasstillitsvalgt i Fagforbundet, mener det er viktig at Risør beholder den kompetansen de fire heltidsansatte ved brannstasjonen har.

– Om politikerne fjerner dagkasernert brannvakt mister man viktige kvaliteter og kompetanse. Vi fire er i dag utrykningsledere for hvert vårt lag, og vi sitter på høyere kompetanse enn konstablene. Det gjør at vi kan sørge for at hvert lag har kompetente øvelser, sier Lundberg til iRisør.no.

Hva skjer med forebygging?

I tillegg drives det mye med forebyggende arbeid, et arbeid Lundberg tror i stor grad vil forsvinne når man ikke lengre har en kvartet med heltidsansatte ved den lokale brannstasjonen.

– Vi holder kursing/opplæring hos alt fra barnehager og skoler til bedrifter. Vi lager også interne innsatsplaner, spesielt for trehusbebyggelsen i sentrum, skoler og sykehjem.

Krav om innsatstid

I forhold til regelverk, finnes det dimensjonsforskrifter som viser til hva man som et minimum må ha på plass av tjenester i forhold folketall.

– Den sier blant annet at vi skal være ute av stasjonen på fem minutter og i gang med innsats på slik som sykehjemmet på ti minutter. Det igjen vil få betydning for de som er deltidsansatt ved stasjonen, med at de må ha vakt 24 timer i døgnet den uka de er på.

Dette igjen tror Lundberg vil føre til at flere må si opp sine stillinger, blant annet fordi de ikke til en hver tid jobber nærme nok til å klare det kravet.

– Når vi som er heltidsansatte er på jobb har vi branntøyet med i bilen, og er ofte ute med brannbilen. Så vi holder oss innenfor tiden. Uten dagkasernter ansatte vil vi sannsynligvis ikke klare å være innenfor responstiden.

Fornøyd med minimum

Spesielt merkelig syns den plasstillitsvalgte at et kutt ved brannstasjonen er i forhold til at man har en av Europas best bevarte trehusbyer.

– Det er jo derfor man har lagt seg over minimumskravet. Om vi sammenligner oss med Røros, bruker de mye mer enn Risør på brannberedskapen. Og i nabobyen Kragerø er det fortsatt døgnkasernert ordning.

I Risør fjernet man døgnkaserneringen i 2006, og få år senere kom de første forslagene fra rådmannen om å gå over til vaktordning med lag hele døgnet. Nå, ti år senere, fortsetter den debatten for fullt.

– Dette er en viktig sak både for brannsikkerheten og andre oppgaver vi gjennomfører. I en tid hvor politiet er mindre til stede, og hvor ambulansen på grunn av mange oppdrag ofte er ute av byen, er brannmannskapene ofte først på skadested ved hendelser. Vi trenger å opprettholde den kompetansen vi har for å kunne stå best mulig rustet. Om man nå fjerner dagkaserneringen går man et hakk ned i beredskapen, avslutter Jan Olav Lundberg.

Les også:

Risør uten dagkasernert brannberedskap?