Terje Larsen må vente på svar om han kan få lov å kjøpte en tomt på 6,5 mål langs Caspersens vei ved Risørhallen.

Tekst og foto:Tore Myrberg

Saken skulle opp til behandling i formannskapet torsdag, men med flere tunge saker å gripe fatt i måtte den vike. Dette selv om formannskapet tidligere på torsdagen var på befaring i området.

Larsen kunne i etterkant av befaringen fortelle at han ser for seg at ting vil skje raskt dersom han får kjøpe tomten.

– Her får man utnyttet massene på en god måte, noe som gjør det forholdsvis enkelt å planere ut. Så vi snakker om to til tre år, sier Larsen til iRisør.no.

Godt grunnlag

Samtidig er han klar på at man må følge tidligere prinsipper om at en konkret forespørsel ikke fører til at området annonser ut åpent for salg.

– Da vil det komme en konkurrent som vil kjøpe tomta uten å ville bygge den ut, utelukkende for å slippe konkurransen.

Noe som nok er forlokkende for politikerne, er at Larsen i tillegg til en Joker-butikk og kafé, også ønsker å gi et tilbud til ungdom med å ha slikt som biljard og bordtennis. Dette for å favne om de som kanskje ikke har et organisert tilbud å gå til.

– Jeg vet at man har fått til denne kombinasjonen i Drangedal, sier Larsen.

Terje Larsen møtte også opp på rådhuset, men der ble saken utsatt til neste formannskapsmøte.

– Må slutte å si nei

Rådmannen har innstilt på at politikerne sier nei til ønske om å kjøpe tomta. Det får Magnus Stø Kittelsen (FrP) til å reagere.

– Nå må vi slutte å si nei til alt som kommer av positive forslag. Gang på gang hører vi at prosjekter blir skrytt av, for så å vri setningen til et «men» og påfølgende nei. Senest torsdag da Arbeiderpartiet gikk i bresjen for å si nei til at kommunen skal kjøpe parkeringsplasser i Christian Bil parkeringshus, sier Stø Kittelsen.

Han mener det er ekstra viktig å si ja til gode innspill i den tøffe økonomiske situasjonen kommunen er i.

– Når folk tør å satse slik som Terje Larsen, så kan man da ikke si nei. Dette er jo også et tilbud til barn og unge, noe vi har etterspurt. Og man kan ikke komme med at dette konkurrerer med sentrum. Jeg leverte forslag allerede torsdag om å godta salg, men da falt jo hele saken ut, sier Stø Kittelsen.