Selv på mørke novemberdager er byen full av flotte motiver. Arbeidet på rutebiltomta er fortsatt i full sving og det er fortsatt noen blomster som klinger til livet.

Tekst: Knut Erik Liane. Foto: Thomas Østerholt og Knut Erik Liane.

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
elektro
atletixny