Ole Henrik Grønn.

Leder i livsløpsutvalget, Ole Henrik Grønn (Ap), håper man kan finne en måte å skjerme de svakeste når kommunen framover skal kutte i tilbudene.

Tekst og foto: Tore Myrberg

I går fortalte iRisør.no om bekymrede foreldre i foreldreforeningen på Sandnes, hvor deres nærmeste står i fare for å miste et kjærkomment ferietilbud. Dette fordi kommunen skal spare penger.

Det er ikke snakk om en ferie som kommunen betaler, men hvor de dekker de ekstra lønnskostnadene som tilkommer. Nå  vil Ole Henrik Grønn ha tallene på bordet for å se på om det er noe politikerne kan gjøre med situasjonen.

– Jeg har blitt kontaktet av foreldreforeningen, og jeg kan love at dette er noe vi ser alvorlig på for å om mulig finne en eller annen løsning, sier Grønn.

Her kan du lese saken fra onsdag:

Fjerner feriedøgn fra de svakeste

Må kuttes

Det første lederen i livsløpsutvalget gjorde da han ble klar over situasjonen, var å sende en henvendelse til rådmannen.

– Jeg har bedt om en oversikt på hva som ligger i kuttforslaget og hvilke summer det er snakk om. For kuttet på 4,7 millioner, som habilitering skal gjennomføre, har med mange ting å gjøre. Så må vi se om det er noen elementer vi ønsker å skjerme.

Utfordringen for habiliteringstjenesten er det er få steder å kutte hvor det ikke går ut over noen i andre enden.

– Og dette tilbudet er ikke lovpålagt. Likevel er det et viktig tiltak, så vi må se om vi kan få inn ferietilbudet i budsjettet, sier Grønn.

Viktig innspill

I den økonomiske situasjonen kommunen er i, kan han ikke gi løfter. Men, Grønn er glad for engasjementet fra foreldregruppa på Sandnes.

– Det er viktig å bra å ha en foreldregruppe som sier i fra når de føler ting er urettferdig og feil. Så er det vår oppgave som politikere å prioritere det viktigste. Det er også bakgrunnen til at jeg ønsker konkrete tall.

Det er heller ikke usannsynlig at det dukker opp flere grupper med kommunale tjenester som føler de rammes av budsjettkuttene i tiden framover.

– Det vil vi nok kunne oppleve. Rådmannen er i sin fulle rett til å foreslå kutt på områder som ikke er lovpålagte, så blir det vi politikere som må avgjøre hva vi ønsker å tilby våre svakeste. Og det er noe vi må jobbe hardt med fram til budsjettet blir vedtatt 12. desember, avslutter Ole Henrik Grønn.