Ordfører Per Kristian Lunden har nok en travel uke foran seg. Her er oversikten på noen fastlagte punkter i kalenderen.

Kystlotteriet

Mandag morgen får jeg besøk av ledelsen i Risør Akvarium som vil at jeg skal trekke vinneren i Kystlotteriet 2019. Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som alle tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gi det ny verdi gjennom premiering. Mange i Risør har engasjert seg i dette viktige arbeidet.

 Veiåpning

Mandag ettermiddag deltar jeg på åpningen av ny firefelts E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Bamble. Det er samferdselsminister Jon Georg Dale som står for åpningen. Den 16,5 kilometer lange strekningen forkorter reisetiden østover på E18 betraktelig. Det vil si at Grenland nå blir enda mer aktuell som arbeidssted og marked for oss som bor i Risør. Med utbyggingen av Vestfoldbanen mellom Porsgrunn og Larvik har vi i Risør også en interessant tilgang til Gardermoen ved å kjøre til Porsgrunn og ta toget derfra direkte til Gardermoen. Jeg vil også benytte anledningen til under åpningen å høre hvordan strekningen Dørdal-Grimstad ligger an i Nye Veiers prioriteringer.

E18 kommunedelplan

Kommunedelplanen for ny firefelts E18 mellom Dørdal og Grimstad er vedtatt i alle åtte kommunene som veien går gjennom. Nå fortsetter vi styrearbeidet for veisamarbeidet med møte på Brokalandsheia tirsdag. Arbeidet nå består i å få høyest mulig prioritering i Nye Veiers portefølje. Det gjør vi blant annet med å få fart i arbeidet med reguleringsplaner i alle kommunene og å få på plass enighet om bompengefinansiering på strekningen. Heldigvis fikk Risør et enstemmig vedtak om ny kommuneplan i forrige møte i bystyret. Det vil si at reguleringsarbeidet for E18-kryss og tilførselsvei Fylkesveg 416 kan settes i gang.

Veteraner

Tirsdag kveld møter jeg veteraner fra Forsvarets operasjoner som er bosatt i Risør. Forsvaret veterantjeneste er også representert. Det er naturlig at veteranplanen som Risør kommune utarbeider blir omtalt og kommentert av de som deltar på treffet på Buene.

Etikk

Kommunens organisasjon KS har et eget etikkutvalg og dette er tema for et møte for kommunene i Agder i Kristiansand torsdag. Jeg er spurt om å holde en innledning om ”Facebook-demokratiet”, det vil si hvordan aktivitet i sosiale medier påvirker det representative demokratiet.

Formannskapet

Torsdag ettermiddag er det møte i Formannskapet. Det skal blant annet behandles en del saker om salg etter rett til å disponere kommunal grunn. Formannskapet ivaretar kommunens rolle som grunneier.

Julefrokost

Fredag morgen arrangerer kommunen julefrokost for næringslivet i kommunen. Det blir korte orienteringer om aktuelle saker, blant annet veiutbygging og nye næringsarealer.