I stedet for sjokolade i adventskalenderen vil våre «luker» inneholde risørfakta om steder, personer og bygg. Først ut er generelle fakta om Risør kommune.

Tekst: Tore Myrberg

Navnet Risør stammer fra en av øyene utenfor byen, nemlig Risøya. Fra gammelt av het det Øster-Riisøer. Dette fordi man hadde Riisøer også i Mandal, som da ble Vester-Riisør. Først i 1905 gikk man over til å bruke kun Risør om byen.

Kommunevåpenet (godkjent 1891) har en svart fjellknaus med et svart/sølv festningsverk mot en blå bakgrunn, samt to sølv stjerner; viser til forsvarsverket brukt under krigen 1807–14.

Litt historikk

Risør har historie langt tilbake i tid, og man vet at allerede på 1500-tallet ble trelast fra bygdene skipet ut fra Risør. Ut fra dette vokste det vi i dag kjenner som byen Risør, som er administrasjonssenteret for kommunen.

I 1723 fikk Risør status som kjøpestad, og vil derfor i 2023 feire 300-årsjubileum som by.

Det har vært flere store branner i Risør i gamledager, men det er brannen i 1861 som omtales som den store bybrannen. 248 bygninger brant ned, og det sto kun 81 bygninger igjen da det hele var over. Oppbyggingen etter denne brannen har gitt oss den byen Risør er i dag.

I 1964 ble kommunene Risør og Søndeled slått sammen til en kommune. Kommunesenteret i Risør er også kjent som «Trehusbyen» og «Den hvite by ved Skagerrak».

Statistikk

Siste tall fra Statistisk Sentralbyrå viser pr. tredje kvartal at befolkningstallet for Risør er på 6 840 innbyggere. Forventet utvikling er at man vil ha 7 269 innbyggere i 2030 og 7 651 innbyggere i 2040.

Tidligere prognoser har imidlertid ikke slått til når det gjelder forventninger til økning i befolkningen. Siste tall fra 2018 viser at det det fødes 15 færre enn det dør i kommunen.

Videre tall tilsier at det er 2 680 eneboliger, 327 leiligheter og 1707 hytter i Risør. Rett under 80 prosent av kommunens innbyggere bor i bolig de eier selv.

Politikk

Dagens ordfører er Per Kristian Lunden (Arbeiderpartiet). Han har sittet som ordfører siden 2011.

Ved kommunevalget i 2019 kom følgende partier inn i bystyret:
Arbeiderpartiet 9 mandater
Høyre 9 mandater
Rødt 3 mandater
Venstre 3 mandater
Fremskrittspartiet 2 mandater
Senterpartiet 2 mandater
Kristelig Folkeparti 1 mandat

Her finner du navnene på de som er i bystyret for de neste fire årene:

Her er Risørs nye bystyre