NAV-sjef i Risør, Hege K. Kirkhusmo, håper folk er klare over mulighetene til å få en ekstra håndsstrekning dersom de trenger hjelp til jul.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det er spesielt barnefamilier som har mulighet, slik som gjennom to legat hvor søknadsfristen er fredag 6. desember.

Legat 1: Knut Knutsen og hustrus legat

Formål: Til støtte for sosialt vanskeligstilte/trengende personer i Risør kommune.

Legat 2: Stiftelsen for sosialt vanskeligstilte i Risør kommune

Formål: Avhjelpe sosial nød, ved tildeling av midler til sosialt vanskeligstilte i Risør kommune.

– Her prioriterer vi barnefamilier. Hvor mye som blir delt ut er varierende ut fra familienes størrelse og behov. Og det holder å levere en kortfattet søknad her på vårt kontor i Risør, sier Kirkhusmo til iRisør.no.

Flere muligheter

I tillegg finnes det andre muligheter til å få hjelp. Før helgen skrev vi om Frelsesarmeens matesker, hvor søknadsfristen er 10. desember. Les mer om dette her:

Mange søker om hjelp til jul

Det finnes også et tilbud gjennom Røde Kors knyttet til julegaver.

– Dessuten har vi ekstra tilskudd til jul via økonomisk sosialhjelp, sier Kirkhusmo.