I stedet for sjokolade i adventskalenderen vil våre «luker» inneholde risørfakta om steder, personer og bygg. I dag tar vi for oss Stangholmen Fyr.

Tekst: Tore Myrberg  Hovedfoto: Mona Gjester

Alle i Risør har et forhold til Stangholmen, enten det er som naturperle, konsertarena eller serveringssted. Men, det er selvsagt som hjelp til de som kom sjøveien at Stangholmen Fyr har sin historie

Før fyret kom på plass stor det et sjømerke på stedet. En stang som viste rett vei, og hvor man hadde en bøtte med ved i man kunne fyre opp og heise dersom det kom båter mens det var mørkt. Dette var en usikker måte å gjøre det på som både var væravhengig og forutsatte at man visste det kom en båt.

Tilbake i 1850 kan man dokumentere et skriv hvor daværende fyrdirektør legger fram at det er særdeles viktig med et innseilingsfyr på Stangholmen, og i 1855 kom fyret på plass. I mai dette året ble det opprettet en fyrvokterpost av 6. orden, og fyrvokteren fikk 300 spesidaler i året. For den summen var han også pliktig til å holde fyrkar. 27. oktober 1855 skal være datoen fyret for første gang ble tent.

Stangholmen, Risør

I tillegg til fyrbygningen oppført et lite uthus, båtnøst, båtopptak og brygge. Steinbygget man kan se ved fyret ble først bygd på 1920-tallet for å gi familien på fyret en god kjeller.

Totalt har det bodd åtte fyrvokterfamilier på Stangholmen fram til fyret ble lagt ned i 1959. Den siste familien på stedet var fyrvokter Theodor Neumann med kone og barn. De bodde der i hele 30 år.

I 1952 ble den manuelle løsningen erstattet av en fyrlykt, og behovet for bemanning forsvant.

I våre dager er selve fyrbygget en kjent sommerrestaurant som er brukt av både fastboende og feriegjester. I tilknytning er det også en kro, samt et flott sceneanlegg. Scenen stor ferdig sommeren 2008.

Stangholmen, Risør

Her er hjemmesidene for driften på Stangholmen:
https://www.stangholmen.no/

 

Her finner du «luke 1» i vår julekalender:

iRisørs julekalender 1. desember