Foto: Rune Nylund Larsen

En ny luke skal åpnes i iRisørs julekalender, og bak luka finner vi Trebåtbyggeriene på Moen.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Rune Nylund Larsen

I stedet for sjokolade i adventskalenderen vil våre «luker» inneholde risørfakta om steder, personer og bygg. Trebåtbyggeriene på Moen er en selvfølge blant stedene vi omtaler.

Trebåtbyggeriene vi snakker om i denne sammenheng er Gregersen båtbyggeri, Moen trebåtbyggeri og K. Christensen & co – Moens båtbyggeri. Disse ligger alle plassert ved siden av hverandre (i hvert fall så godt som) på Moen, med kort vei ned fra E18.

Ni redningsskøyter

K. Christensen & co – Moens båtbyggeri er det eldste av disse. Her kom båthuset på plass tilbake i 1875. Det er i dette båtbyggeriet bygget hele ni redningsskøyter for NSSR, Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, eller Redningsselskapet som vi kaller det i våre dager.

K. Christensen & Co Båtbyggeri, Moen, Risør  Solgt
1930 52′ RS 36 Andreas Aarø Konstruert av Knut Christensen 1965
1933 55′ RS 39 Erik Farup 1970
1935 56′ RS 41 Christian Bugge 1967
1936 59′ RS 42 Storebrand 1969
1937 61′ RS 44 Idun 1969
1938 62′ RS 46 Thomas Fearnley 1967
1939 62′ RS 49 Willy Wilhelmsen 1972
1940 64′ RS 50 Osloskøyta 1966
1939 62′ RS 51 Fredrik Langaard 1971

 

Ved K. Christensen & co – Moens båtbyggeri ble også fangstfartøyet «Polstjerna» bygget. Dette fartøyet har et eget museum i Tromsø.

I dag brukes lokalene blant annet til pramkurs og annen båtrelatert virksomhet.

Begynte tidlig

Man kan dokumentere båtbygging i Sørfjorden helt tilbake i 1206, da Gyrd Beinteisson fikk bygd et vikingskip i eik som var større enn Gokstadskipet.

Det har vært kontinuerlig båtbyggervirksomhet på Moen siden 1850-tallet.

Prestisjeoppdrag

I våre dager er trebåtbyggeriene på Moen både en destinasjon for skuelystne og et sted med høy faglig arbeidskraft når det gjelder fartøyvern. Moen Trebåtbyggeri har restaurert mange båter som står på vernelista hos Riksantikvaren. Da snakker vi om båter som «Boy Leslie», «Christiane» og «Søgne».

I Gregersen båtbyggeri er båtene byttet ut med en ny form for drift, hvor Signe Gregersen tilbyr et unikt selskapslokale, som blant annet er veldig populært i forbindelse med bryllup.

Risør Kystkultursenter skriver selv på sine sider:

«Båtbyggeriene på Moen er i dag det viktigste kulturminnet i Risør kommune ved siden av selve trehusbebyggelsen i sentrum. De gamle båthusene blir nå restaurert og i varetatt med støtte fra Riksantikvaren, Norsk Kulturminnefond, Aust-Agder Fylkeskommune, Risør kommune, Stiftelsen UNI og Sparebanken Sør.»

Kilder:
Risør Kystkultursenter
colin-Archer.no