Det er 10. desember og bak dagens luke kan du lære mer om vår kjente og kjære lokalferge som bringer Øysang og Risør by sammen.

Tekst: Knut Erik Liane og Tore Myrberg

MF Øisang er landets eldste bilferge bygget i tre som fremdeles er i drift. Øisangferga ble bygget på Moen i 1949-50 og har hatt sin faste rute mellom Øysang og Risør by siden desember samme år.

Ferga har plass til 60 passasjerer, og kan ta med tre biler på hver tur. På grunn av sin gode kapasitet brukes den også en del i chartervirksomhet med rundturer i risørskjærgården, samt til rene transportoppdrag.

Flittig sommerbruk

Gjennom sommeren er den et godt alternativ for de som vil ut i skjærgården for å bade, da ruta går via «Lille Danmark». Resten av året sørger den for at ungdomsskoleelevene på andre siden av fjorden kommer seg trygt til skolen.

MF Øisang er også en del av sykkelrute 1, også kalt Nordsjøruten. Dette er et nasjonalt sykkelrutenett for feriesykling, og turen med MF Øisang er et hyggelig avbrekk for de syklende.

Her er en lenke til MF Øisangs egne hjemmesider: http://www.oisangferga.no/

Restaurert

I starten av 2000 tallet trengte en del oppussing for å kunne driftes videre. Det ble diskutert om man heller skulle kjøpe inn en ny båt i stål. Men, det var flere som ønsket å se treferga leve videre og da gikk de sammen og startet aksjonsgruppen “M/F Øisang i drift”.

Aksjonsgruppen fikk viljen sin og MF Øisang ble reparert og modernisert på Risør Trebåtbyggeri for tre millioner kroner.

Dagens skipper er Rune Gjernes

Her ligger MF Øisang til kai på Øysang.