Vi har nok en spennende luke, og denne gangen er det Tollboden det handler om. Signalbygget som er plassert på et sted som en gang var en holme.

Tekst: Thomas Juell

For å fortelle historien om Tollboden må vi gå tilbake noen år. Eiendommen Skjæret ble trolig bebygget allerede i 1630 -årene av Isach Lauritzen Falch, som regnes som Risørs grunnlegger. Dvs. at eiendommen trolig er stedet der Risørs utvikling som by startet.

Falck døde i 1669 og hans enke i 1698. Isach fikk bygget en bro fra fastlandet (ikke langt fra dagens rundkjøring) og over til Skjæret. Øya ble ikke landfast før etter storbrannen i 1861. Den første brannen på Skjæret var i 1689. Nytt hus ble bygget, men brant ned igjen i 1716, da gikk hele 70 hus med og så nok en gang i 1861.

Tollboden

Murbygningen ferdig i 1865

Den første tollboden her i Risør ble oppført i 1659. Det har også vært en tollbod i sin tid på Solsiden. Hans Herlofsen kjøpte Skjæret av Margrethe Falck i 1798. Ny eier i 1835 ble Nils Hamburg som bestyrte Frolands verk men han solgte det videre i 1838 til toldinspektør Bruun for 4800 spd. Bruun oppførte en ny tollbod på Skjæret som forsvant i storbrannen i 1861.

Denne gang ble Tollboden ble oppført i mur, og sto ferdig i 1865. Arkitekten som tegnet bygget var murermester Johan Fredrich Lühr. Han var innvandret fra Tyskland og bosatt i Christiania.

Utsikt mot Tollboden og Strandgata.

Plasseringen i havnen er typisk og bygningen fremstår i dag som et godt bevart anlegg ved innseilingen til byen og er med på å prege byen. Utvendig ble tollbodene gjerne noe ekstra påkostet i de store byene, men selv om Risør ble regnet som en mindre by, var byen vår allikevel viktig i 1860. Den utvendige fasaden er derfor nå vernet.

Etter brannen var det ikke flere enn tre bygninger som ble oppført i mur, tollboden er den eneste som står igjen.

Politiet i 1962

Eiendommen var opprinnelig en holme der sundet på innsiden nå er gjenfylt. Som Tollbod er plasseringen i bybildet er viktig. Her får man et godt utsyn over innseilingen til byen; det var viktig å kunne tollklarere før båtene kom i havn.

1861 var jo som kjent under seilskutetiden og det kunne komme flere skuter inn hver dag. Under nedgangstiden i 20-30 årene ble noen av kontorene bygget om til leiligheter, bl.a.for en oppsynsmann

I 1962 flyttet Politiet inn med A/S Risør og Oplands Automobilselskap som leietakere. Holla syd for Skjæret ble utfylt og bua revet. Busselskapet flyttet videre til ny busstasjon i 1987.

Den gamle pakkebua ved tollboden og apotekerhola ca 1900.

Bruksendringer

Det har skjedd tildels store forandringer i bygget etterhvert som bruksformålet har endret seg.

Forandringer i bygget etter oppføringen i 1865: Opprinnelig inneholdet tollboden i 1. et. 1 veierbod og 4 pakkhusrom og i 2. et. 7 kontor- og vaktværelser.
1896: Nå var 2 værelser i 2. et. leid ut til en av tollstedets tolloppsynsmenn.
1917: En leilighet innredet i 1917 for tollstedsbestyreren med 3 værelser kjøkken og entre.
1930: I 1930 omtales også 3 soveværelser og 1 vaskerom innredet i loftsetasjen. Nå var det 2 kontorer og 1 vaktstue i 2. et.
1937: 2 vannklosetter innlagt.
1942: Husholdningskjeller for tjenesteboligen innlagt i 1. et.
1947: Et varebehandlingsrom ble innredet i pakkhusrommet.
1962: Politiet flytter inn sammen med A/S Risør og Oplands Automobilselskap. Noen ombygginger av loftet skjer i sammenheng med de nye brukerne.

Risør Kommune har brev fra Justis- og Politidep. fra 1986, men ikke tegninger. I 1. etasje ble det innredet en stor garasje, arkivrom, garderobe for ansatte, HC-toalett, tre venteceller, våpenrom samt et lite bøttekott.
1997: Stolheis ble innstallert i trappa mellom 1. og 2. etasje. Endret rominndeling i 2. etasje for å tilpasses politiets behov, skuddsikre glass satt inn i tre vinduer i et av kontorene og et nytt kjøkken. Innredet møterom, hybel for ansatte, badstu og bad samt pusset opp to kontorer ventilasjonsrom og lager på loftet.

I dag er formålet er å verne den opprinnelige tollstasjonen som et arkitekturhistorisk viktig ledd i norsk tollhistorie og ikke minst i Risørs bybilde da tollboden ble oppført i mur etter bybrannen i Risør i 1861, typisk for datidens murarkitektur