Kommende uke handler om alt fra E18-arbeid til bedriftsbesøk og åpning av Risør politistasjon for ordfører Per Kristian Lunden.

Her er ordførerens uke:

Bedriftsbesøk

Mandag er jeg sammen med næringssjef og rådmann på bedriftsbesøk hos Calco AS på Akland. Bedriften driver med fiberoptisk og LED-lys, fra private bygg til store offentlige bygninger. Dette blir det første av en rekke jevnlige bedriftsbesøk i 2020.

Åpning Risør politistasjon

Tirsdag blir det offisiell åpning av den nye Risør politistasjon på Østebø. Dette blir hovedkontoret i Holt lensmannsdistrikt som dekker Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Politimesteren kommer til åpningen og det samme gjør ordførere og representanter fra kommunene som inngår i lensmannsdistriktet.

E18 kommunesamarbeid

Onsdag blir det nytt møte i kommunesamarbeidet for ny E18 på Brokelandsheia. Arbeidet fortsetter etter vedtatt kommedelplan i alle de åtte kommunene mellom Bamble og Grimstad. De viktigste oppgavene nå er å legge til rette for reguleringsplaner i alle kommunene og sørge for en finansieringspakke som også omfatter bompengefinansiering og fylkeskommunale garantier for bompengeinntektene.

E16 Kløfta-Kongsvinger

Kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger skal sammen med Nye Veier planlegge den nye vegstrekningen mellom Kløfta og Kongsvinger. Her blir det ny motorvei i et vekstområde både mot Gardermoen og Stor-Oslo. Kommunene i dette området vil gjerne henter erfaringer fra plansamarbeidet vi har gjort på E18 strekningen mellom Dørdal i Bamble og Grimstad. Jeg vil onsdag kveld gjennomgå erfaringene fra vårt planarbeid for formannskapene i de fire samarbeidskommunene langt E16. Møtet er på Vormsund i Nes kommune.

Agder fylkeskommune

Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder i nye Agder fylkeskommune besøker Risør og Gjerstad torsdag. Det blir også besøk ved Risør videregående skole og Risør tannklinikk. Det er viktig for Risør å finne en god dialogform med fylkeskommunen og sørge for at fylkeskommunen er godt oppdatert om kommunens utfordringer. Jeg vil i møtet ta opp Risør videregående skole, veiutbygging, Risørs satsing på kultur, kystkultur, bygnings- og fartøyvern og samarbeidet om samfunnsutvikling, inkludert utfordringene med levekår og klimaendringer.