Foto: Knut Erik Liane

Bedre arbeidsforhold for de ansatte er den viktigste fordelen politimesteren i Agder ser med å flytte inn i nye lokaler i Risør. Men, passtjeneste får vi ikke tilbake.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Knut Erik Liane

Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt var selv med under åpningen av Risør og Gjerstad lensmannskontor på Østebø tirsdag.

– For oss er det en positiv dag. Selv om mange har vært glad i Risør politistasjon, har den vært utgått på dato lenge. Nå har vi fått et tidsriktig og flott lensmannskontor, som vi har ventet på lenge, sier Lindeberg til iRisør.no.

Kontor for fem kommuner

I en tiden hvor typen kriminalitet er i ferd med å endre seg, er det viktig at politiet har best mulige arbeidsforhold i kampen mot de kriminelle.

– Den største fordelen er først og fremst for de ansatte som nå får helt andre rammebetingelser å jobbe under. Men, det vil også være bedre for publikum, siden det jo ikke bare er de i Risør sentrum kontoret skal betjene.

Samtidig er det ikke slik at publikum skal komme mer til politiet.

– Det handler mer om at politi skal være mer ute blant innbyggerne, og heller avtale med de hvor man skal treffes, sier Lindeberg.

Fin plassering

Det å slippe en utrykning gjennom bygatene når man skal til en av de andre fire kommunene i distriktet, betyr også mye. Derfor er den nye plasseringen på Østebø en bedre løsning enn man har hatt tidligere.

– Det er en fordel å komme nærmere E18, da det gir kortere vei. For Holt lensmannsdistrikt dekker jo fem kommuner og det er jo slike ting vi ser på når vi skal plassere de nye lensmannskontorene og politistasjonene våre.

Til tross for nye og flotte lokaler er det imidlertid ingen grunn til å håp på at man igjen skal kunne få slik som passtjenester her helt øst i fylket.

– Du må nok fortsatt til Arendal. Det har faktisk ikke noe med politireformen å gjøre, men med kravene som stilles til sikkerheten vi har forpliktet oss til rundt det med pass. Det kreves at det er fagmiljøer og at vi har det på færre steder, avslutter politimester Kirsten Lindeberg.