Nina Holte og Jan Birger Stebekk i Østre Agder Sparebank.

Østre Agder Sparebank håper på mange, gode søknader når de nå åpner for å ta i mot søknader om sponsorstøtte og gaver for 2020.

Tekst: Tore Myrberg

Det er ikke noen liten sum nå skal fordeles ut på gode tiltak i Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei. For potten som er satt av er på nivå med fjoråret, og utgjør en forskjell for mange lag og forening i de fire kommunene.

– Vi har en totalramme på sponsormidler og gavetildeliunger på 1,6 millioner kroner. I dette har vi en del faste avtaler med store lag og foreninger, men flesteparten av tildelingene gjelder søknader vi får inn i løpet av søknadsperioden fram til 15. mars, forteller markedssjef Jan Birger Stebekk i Østre Agder Sparebank.

Bredt spekter

Det er ingen hemmelighet at barn og unge prioriteres i søknadsmengden. Samtidig er Stebekk klar på at det også gis ut støtte til mange andre.

– Det er en del av vår strategi å gi støtte til barn og unge, og at pengene skal være til glede for mange. Men, vi støtte andre ting også, og har gitt penger til bokprosjekter, oppgradering av stier og mye annet.

For banken er det også viktig at man er til stede i alle kommunene hvor man satser, så Stebekk ønsker godt med søknader fra hele østregionen.

– Tidligere var det mest søknader fra Gjerstad og Vegårshei, men det har jevnet seg ut etter hvert som vi har satset i Risør og Tvedestrand. Så vi får godt med søknader fra Risør.

Viktig å bidra

For de som skal ha et håp om å få støtte er det imidlertid viktig å forholde seg til søknadsfristen 15. mars.

– Tidligere kunne man komme med søknader hele året, men det er enklere når vi komprimerer det til en søknadsperiode nå. Før risikerte vi at det kom en veldig god søknad i november som vi ikke hadde penger til. Nå vet alle at de er før 15. mars de må søke.

Jan Birger Stebekk håper mange benytter sjansen, og tror det er viktig for både banken og de som søker at det finnes sponsor. og gavemidler.

– Dette er jo sparebankånden som har vært bestandig. Det er fint at vi kan bidra, og særlig nå som vi er en av de få som er igjen som kan gi støtte til lag og foreninger. Jeg er overbevist om at dette betyr mye for de som får støtte, avslutter markedssjefen i Østre Agder Sparebank.