Per Kristian Lunden. Foto: Niclas Halvorsen

Ny uke står på trappene, og blant sakene ordføreren har på agendaen er E18, formannskap og ungdomsråd.

E18-utbygging

Også denne uka må jeg arbeide med planarbeidet for ny E18 mellom Dørdal i Bamble og Grimstad. Hovedjobben nå er å legge til rette for den bompengeproposisjonen som Stortinget skal behandle i juni. Veiutbyggingen må, etter Stortingets vedtak, finansieres av en blanding mellom statlig finansiering og bompenger. Bompengedelen ligger normalt på rundt 35-40 prosent av veiens kostnad. Først skal bompengesaken behandles i åtte by- og kommunestyrer som inngår i samarbeidet. Deretter skal fylkestingene i Vestfold Telemark og Agder behandle saken. Fylkeskommunene skal også garantere for bompengeandelen, slik at veien har en trygg finansiering. Det skal også arbeides videre med reguleringsplaner i alle åtte samarbeidskommuner. Samtidig skal Risør kommune, Agder fylkeskommune og Nye Veier bli enige om hvordan Risørveien, Fylkesveg 416, skal planlegges og reguleringes. Dette arbeidet har kommet langt og det er foreløpig god enighet mellom alle tre parter i samarbeidet.

Ungdomsråd

Alle kommuner skal nå ha et ungdomsråd som i Risør kommune har sitt første møte tirsdag. Rådet har medlemmer fra elevrådene ved Risør ungdomsskole og Risør videregående skole. Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen. Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen eller fylket og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker. Risør kommune har gjennom flere år allerede hatt et barne- og ungdomsråd som har tatt opp egne saker og bidratt i det politiske arbeidet.

Forskning, universitet og kommuner

Onsdag morgen er det er det et møte mellom Universitetet i Agder og kommuner i Østre Agder for å se mulighetene for å involvere forskning og universitetet i kommunens oppgaver og arbeid.

Felles formannskap

Onsdag er det felles formannskapsmøte for alle kommunene i Østre Agder. Møtet holdes på Universitetet i Agder i Grimstad. Næringsutvikling blir hovedtema på møtet som også tar opp velferdsteknologi og samarbeid mellom kommuner og Universitetet i Agder (UiA). Det er også viktig at formannskapene møtes og blir kjent med nabokommunene.

Formannskapet

Torsdag er det møte i formannskapet. Her skal det blant annet diskuteres hvordan det skal arbeides videre med oppfølging av budsjettvedtaket om å redusere kommunens utgifter gjennom en bred involveringsprosess fram mot sommeren.

Evaluering av kommuneplan

Fredag har vi en intern evaluering av kommuneplanprosessen der både areal- og samfunnsdel ble vedtatt i bystyret før jul.