Ekstremværet Didrik er over og Risør slapp billigere unna en forventet. Men, allikevel har den høye vannstanden satt sine spor i byen.

Foto: Knut Erik Liane og Adrian Lokander

Håkon Annonsen har også sendt inn to bilder tatt i tre tiden natt til onsdag.