Foto: Knut Erik Liane

I politiets innbyggerundersøkelse for 2019 oppnår politiet bedre resultater på flere områder sammenlignet med 2018.

Tekst: Pressemelding fra politiet i Agder

Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse kartlegger og beskriver befolkningens holdninger til politiet. Undersøkelsen avdekker politiets omdømme i befolkningen, folks oppfatninger av politiet på ulike virksomhetsmåter, opplevelse av trygghet og bekymring for kriminalitet, samt en rekke forhold rundt kontakt med politiet. Liknende undersøkelser har vært gjennomført med jevne mellomrom siden 2004.

Tillit og trygghet

Undersøkelsen fra høsten 2019 viser at det på landsbasis er en styrking av befolkningens tillit til politiet sammenlignet med 2018. Samlet sett har 79 prosent av befolkningen svært eller ganske stor tillit til politiet, en økning på to prosent.

I Agder politidistrikt er det 81 prosent som svarer at de har svært stor eller ganske stor tillit til politiet. Det er en økning på fem prosent sammenlignet med 2018.

– Vi opplever en positiv trend ved at flere i denne undersøkelsen oppgir at de har svært stor tillit til oss. Det synes jeg er veldig hyggelig. I begynnelsen av 2019 etablerte vi politiets nettpatrulje-Agder og ble for første gang fast til stede i sosiale medier. Det har gitt befolkningen nye muligheter når det kommer til å ha dialog med politiet, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Undersøkelsen bekrefter at innbyggerne generelt sett føler seg trygge der de bor og ferdes. Hele 94 prosent av befolkningen svarte i 2019 at de føler seg trygge. Det er små forskjeller sammenlignet med 2017 og 2018.

I gjennomsnitt føler innbyggerne seg tryggest i Agder, Møre og Romsdal, Finnmark og Vest politidistrikt.

– Høy tillit og stor trygghet hos befolkningen er svært viktig for oss. Det er ikke minst tilfredsstillende når vi tar i betraktning at vi de siste årene har brukt mye krefter på å organisere oss på nytt samtidig som vi har tatt i bruk nye arbeidsverktøy og nye metoder. Våre ansatte som står på i en travel hverdag, fortjener stor ros. Det er deres fortjeneste at vi oppnår så god anseelse hos innbyggerne våre, sier Lindeberg.

Utfordringer

I 2019, som i 2018, får politiet bekreftet i undersøkelsen at noe av det befolkningen fremdeles er mest bekymret for, er å bli utsatt for svindel og bedrageri på internett, samtidig som politiets evne til å håndtere svindel og bedrageri på internett vurderes svakere enn håndtering av mange andre hendelser.

– Vi vet at mye av kriminaliteten flytter seg til internett, så dette er tilbakemeldinger vi absolutt tar på alvor. Vi har etablert vår tilstedeværelse på nett og i 2020 vil vi forsterke bemanningen og jobbe for å bli enda bedre til å forebygge og etterforske kriminalitet på internett, samt fortsette å bygge kompetanse på dette feltet, sier Lindeberg.

Mer synlig og tilgjengelig politi har vært viktige argumenter i nærpolitireformen. Det samme har politiets kontakt med innbyggere i lokalområdene vært. Her opplever Agder politidistrikt en nedgang i 2019 sammenlignet med 2018, og leverer svake resultater sammenlignet med andre politidistrikt.

– Det stemmer godt med det bildet jeg sitter med. Vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder synlig og tilgjengelig politi. Jeg er derimot glad for at vi leverer godt på responstid. Politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp, og det er viktig å ta med seg, sier Lindeberg.

– Totalt sett samsvarer undersøkelsens resultater med vår egen opplevelse. Politiet vurderes samlet sett som noe sterkere på håndteringen av alle kriminalitetstyper sammenlignet med 2018. Vi skal jobbe hardt i 2020 for å bli enda bedre på flere områder, samtidig som vi må huske på at politiet fortsatt vil være i endring i tiden som kommer, avslutter Lindeberg.