Nok en uke står for døren, og for ordføreren starter den med et bedriftsbesøk hos Slåttekjær Transport. Senere i uken venter Barnas bystyre.

Slåttekjær Transport

Mandag formiddag er jeg sammen med næringssjef og rådmann på bedriftsbesøk hos Slåttekjær Transport. De tilbyr transport over hele landet og er en viktig tjenesteyter for  næringslivet i Risør og regionen.

Risør videregående

Mandag ettermiddag er jeg på Risør videregående skole for å delta i undervisningen i samfunnsfag. Tema er kommunepolitikk og kommunens virksomhet.

Vielser

Tirsdag har vi et internt møte om hvordan kommunen skal forholde seg til vielser, en oppgave som nå ligger hos kommunene. I dag forvaltes vigselsretten av ordfører, varaordfører og rådmann. Vi prøver å legge vielser til rådhuset innenfor arbeidstid fredag ettermiddag. Men vi får også forespørsler om vielser på lørdager og ulike steder i kommunen. I motsetning til en del andre kommuner tar vi heller ikke betalt for tjenesten med å vie. Noen kommuner skiller mellom bosatte i kommunen og tilreisende som vil vies i kommunen, der tilreisende må betale. Dette er spørsmål vi vil diskutere i møtet.

KS strategikonferanse

Onsdag og torsdag har kommunens organisasjon KS strategikonferanse i Arendal. Det blir diskutert temaer som folkehelse og kommunens arbeidsgiveransvar. Samlingen i ett Agder blir også et tema. Det er også satt av tid til ordførerforum og valg til KLPs representantskap. KLP er kommunenes pensjonsselskap.

Barnas bystyre

Fredag er det barnas bystyre på rådhuset. Dette er en fin samling for representanter fra skolene i kommunen. Hovedtema denne gangen er hvordan skolene i Risør blir best mulig. Målet er å lære mye på skolen og samtidig ha det bra på skolen. Representantene i barnas bystyre stiller også spørsmål og tar opp egne saker.