Konsernsjef Roy Langseth i IMS Group og næringssjef Bård Birkedal i Risør kommune.

Industribedriftene på Moland i Risør er ikke fornøyd med hvordan kommunen legger til rette for næringslivet i området. Nå krever de handling.

Tekst: Tore Myrberg

I et brev sendt av Roy Langseth i IMS Group på vegne av bedriftene på Moland, brukes det kraftig skyts. Det er spesielt på to punkter bedriftene ber om at noe skjer. Dette gjelder eiendomsskatten samt tilkoblingen til ny E18.

– Vi har hatt et møte hvor det kommer klart fram at vi har sett oss litt forbannet på kommunen. Det har resultert i et skriv som absolutt alle bedriften på industriområdene på Moland har skrevet under på, forteller Bjørn Stiansen, som selv driver Klaro Renseanlegg Norge.

Kan miste industri

Stiansen sier iRisør.no at Risør trolig vil miste viktig industri til Tvedestrand dersom ikke noe gjøres.

– Der er det ikke eiendomsskatt, mens det har vi i Risør. Bedriftene har store utgifter bare for å ha bygningene i Risør.

Og det er likevel ikke den største trusselen. Kryssløsningen for nye E18 i Barlinddalen, som innebærer at dagens E18 fra Moland og østover skal tilbakeføres til naturen, er i følge Stiansen en katastrofe for den lokale industrien.

– Veien er så viktig for industrien, og man kunne løst dette med å legge en avkjørsel med bro over Pinesund. Når dette ikke skjer blir vi nå et industriområde inne i en skog som ingen kommer til å ville etablere seg i. Og det er allerede flere som er interesserte i å flytte til Tvedestrand, Klaro innbefattet. Jeg bygde her fordi kommunen ville ha oss langs E18.

Trenger hjelp

Selv om linjene for ny E18 er lagt, mener industribedriftene på Moland at det ikke er for sent å finne en løsning.

«Vi er klare til å ta en omkamp med Fylkesmannen, men trenger Risør kommune i Ryggen hvis vi skal få berget denne tilkoblingen», skriver de om Pinesund.

– Vi er litt forbannet. Bare tenk på hvor mye eiendomsmassen som er her i dag synker i verdi uten tilførselsvei. Du kan jo bare se hva som har skjedd med bedriftene som var langs gamle E18 mellom Sundebru og Moland da ny E18 kom.

Bjørn Stiansen har derfor med seg mange når han advarer mot en situasjonen hvor Risør kan miste både nåværende og framtidig industri.

– Om ikke de reagerer nå går alt til Tvedestrand, avslutter Bjørn Stiansen.

Til Risør kommune ved ordfører Per Kristian Lunden og næringssjef Bård Vestøl Birkedal.

Her kommer et forslag fra næringsdrivende i Risør Teknologipark: Eiendomsskatten for næringseiendom i Risør bør fjernes.

 

Eiendomsskatt

I Tvedestrand har de ingen eiendomsskatt for næringseiendom. Dette er en stor fordel som naturligvis vil tiltrekke seg nyetablerere. Vi synes dette er en rar forskjell særlig med tanke på at Risør skal være en næringskommune, og at det har blitt uttalt at industrien øst i Agder trenger drahjelp. Eiendomsskatt er en skatt på eksisterende verdier. Det gjør at om man ikke tjener penger et magert år må man låne penger for å betale denne skatten. Vi forstår at Risør er avhengig av all inntekt for å få budsjettet til å gå opp. Vi mener likevel at dersom dette fører til at nyetableringer går til nabokommunen, vil man tape betydelige potensielle inntekter på sikt, som kan være vesentlig høyere enn eiendomsskatten.

 

Tilkobling til E18

Da valget falt på Barlinddalen følte vi først at dette var et tap for industrien, men OK da beholder vi i det minste krysset vårt. Deretter fikk vi høre at veien vår østover skulle klippes av ved Pinesund, og da følte vi oss regelrett lurt. Vi synes det er meningsløst at en så ny vei, som industrien har god bruk for, skal rives. Vi har da gått fra å være et attraktivt industriområde med flott beliggenhet langs E18 til å ligge i enden av en blindvei midt i skogen. Verdien på eksisterende anlegg er vesentlig forringet. Vi har erfart at Nye Veier regnet ut at det var billigere å koble på veien med «flyover» i Pinesund enn å rive broen og veien. Argumentet fra fylkesmannen var å tilbakeføre arealet til naturen. Vi er klare til å ta en omkamp med fylkesmannen, men trenger Risør kommune i ryggen hvis vi skal få berget denne tilkoblingen.

 

Hva vil Risør være?

Vi føler at Risør mister sin posisjon som næringskommune. Investorer og industribyggere er svært lite opptatt av kommunegrenser, dersom det finnes økonomiske incentiver for å etablere seg i en nabokommune er terskelen for heller å velge dette lav.

 

Hilsen bedriftene i Risør Teknologipark