Per Kristian Lunden. Foto: Niclas Halvorsen

Alt fra kommunepolitiske toppmøter til formannskap står på programmet for ordføreren i uken vi går inn i.

Foto: Niclas Halvorsen

Her er ordførerens uke for perioden 10. – 16. februar:

Kommunepolitisk toppmøte

Søndag kveld reiser jeg til Oslo for mandag og tirsdag delta på kommuneorganisasjonen KS kommunepolitiske toppmøte i Oslo. Det blir en serie møter som setter retningen for utvikling i kommunesektoren og som er med å avstemme forventningene mellom Regjeringen og kommunene. Mandag er det konferanse om barn og unges involvering i lokaldemokratiet og samling for Arbeiderpartiets ordførere. Tirsdag er selve toppmøtet med temaer som FNs bærekraftmål, økonomiske rammer for kommunene og lokaldemokratiets vilkår. Både mandag og tirsdag blir det også forberedende møter til landstinget tirsdag ettermiddag og onsdag.

KS landsting

Jeg er delegat til KS landsting som arrangeres hvert fjerde år noen måneder etter kommunevalgene. Landstinget lager et program for kommunenes viktigste oppgaver og hvordan disse bør løses. Det kommer til å bli press for å få bedre kommuneøkonomi, en tydelig distriktsprofil og diskusjon om en befolkningsutvikling med stadig flere eldre innbyggere. Risør er i samme situasjon som en rekke andre kommuner og for Risørs del er jeg spesielt opptatt av næringsutvikling og arbeidsplasser, kultur og kommuneøkonomi.

Agder fylkeskommune

Både politikere og ansatte i nye Agder fylkeskommune er flinke til å legge møter og samlinger til ulike deler av fylket. Onsdag og torsdag er Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i Risør for å ha møter i Risør kunstpark. Vi har også fått anledning til å presentere Risørs satsinger innen kunst, kultur, kystkultur og kulturminnevern.

Formannskapet

Torsdag kveld er det møte i Formannskapet med flere viktige saker til behandling. Blant sakene er bryggeanlegg for Risør Fiskemottak, bruk av kommunal grunn til uteservering på Stranden, strategi for videre bruk av Tollboden og Rådmannens lederavtale. Det blir også orientering om planer for utbygging på Ørsmålen på Søndeled.

E18 kommunesamarbeid Dørdal-Grimstad

Fredag er det nytt møte i det interkommunale plansamarbeidet for en helhetlig E18-utbygging mellom Dørdal i Bamble og Grimstad. Den viktigste saken på dette møtet blir å bli enige om bompengenivået på strekningen og hvor bompengestasjonene skal plasseres. Denne saken skal etter hvert behandles i alle by- og kommunestyrene som er involvert i samarbeidet.