Jens Høibø

Jens Høibø ble gjenvalgt som leder i Risør Arbeiderparti under tirsdagens årsmøte på Risørhuset. Torhild Karoline Gregersen ble ny nestleder.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Risør Arbeiderparti

De øvrige personene som sitter i styret det kommende året er:
Paal Eckhoff Salvesen (sekretær), Eva Nilsen (kasserer), Signe Indregård Lundberg (kvinnekontakt). Bjørn Preben Anfinsen-aRisæ (styremedlem) og Bente Trulsvik (styremedlem).

I tillegg vil ordfører og AUF-representant tiltre styret.

Som varapersoner ble følgende valgt inn: Stig Trondsen, Lillian Røed, Ole Henrik Grønn og Randi Gunsteinsen.

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene hadde partiet besøk av stortingsrepresentant Kari Henriksen som holdt tale.